*
Phó Thủ tướng Chính phủ

Vũ Đức Đam
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ" hoặc "www.hocketoanthue.edu.vn.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.
*

• Giáo dục phổ thông: 10/10 • Chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế • Học hàm, học vị: Phó Tiến sỹ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế • Lý luận chính trị: Cao cấp • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

10/1990 - 02/1992

Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.


3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ tháng 4/2004).


8/2005 - 11/2007

Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).


11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.


8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.


8/2011 – 11/2013

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.


11/2013 - 10/2019

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.


10/2019 - 12/2019

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.


12/2019 - 7/2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Từ 7/2020 - nay

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


*

Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ" hoặc "www.hocketoanthue.edu.vn.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.