*

Anh không đi tìm kiếm người yêu ưng ý đâu em, Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối hoàn hảo đâu em, Anh không đi tìm kiếm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài những cao thanh lịch lụa là gấm hoa xoàn son...

Anh không đi tìm kiếm người yêu đổi trắng cầm đen, Anh không đi tìm kiếm người si xa hoa, Anh không đi kiếm người yêu cao cả ngọc ngà, Lầu cao xe các em ơi tất cả gì vẫn luôn vững bền...

<ĐK: > Em ơi anh tìm người yêu chung thủy, Anh tìm tình nhân trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không thay đổi lòng, Em ơi hiểu được ở đời, Ai không thích đẹp giàu càng tốt sang, vị nghèo đâu dám mơ...

Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, Em ơi anh tìm tình nhân thương mái tranh xiêu, Mai phía trên cho dù cho đời cội bể chân trời, cuộc đời bão táp phong ba, trong cả đời có nhau mặt mình...

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Em ơi anh tìm người yêu chung thủy, Anh tìm tình nhân trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi hiểu được ở đời, Ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, bởi nghèo đâu dám mơ...

Em ơi anh tìm người yêu không mong mơ cao, Em ơi anh tìm tình nhân thương mái tranh xiêu, Mai đây cho dù rằng đời cội bể chân trời, cuộc sống bão táp phong ba, suốt đời có nhau mặt mình...

* Mai đây cho dù cho đời nơi bắt đầu bể chân trời, cuộc sống bão táp phong ba... Xuyên suốt đời.. Có nhau mặt mình......

== HẾT BÀI ==


Em không đi kiếm người yêu hài lòng đâu anh, Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh, Anh không đi kiếm người yêu sắc đẹp mỹ miều, tình nhân đài các cao sang lụa là gấm hoa xoàn son...

Em không đi tìm kiếm người yêu thay đổi trắng cầm đen, Em không đi tìm người đắm say xa hoa, Anh không đi tìm người yêu cừ khôi ngọc ngà, Lầu cao xe những em ơi tất cả gì vẫn luôn vững bền...

<ĐK: > Anh ơi em tìm tình nhân chung thủy, Em tìm người yêu trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi biết rằng ở đời, Ai không thích đẹp giàu càng tốt sang, vì nghèo đâu dám mơ...

Anh ơi em tìm người yêu không cầu mơ cao, Anh ơi em tìm tình nhân thương mái tranh xiêu, Mai đây cho mặc dù cho đời gốc bể chân trời, cuộc sống bão táp phong ba, suốt đời gồm nhau bên mình...

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Anh ơi em tìm người yêu chung thủy, Em tìm tình nhân trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi hiểu được ở đời, Ai không thích đẹp giàu càng cao sang, vị nghèo đâu dám mơ...

Anh ơi em tìm tình nhân không mong mơ cao, Anh ơi em tìm người yêu thương mái tranh xiêu, Mai trên đây cho mặc dù rằng đời nơi bắt đầu bể chân trời, cuộc sống bão táp phong ba, trong cả đời bao gồm nhau mặt mình...

* Mai đây cho mặc dù rằng đời cội bể chân trời, cuộc sống bão táp phong ba... suốt đời.. Gồm nhau bên mình......

== HẾT BÀI ==


Anh không đi kiếm người yêu lý tưởng đâu em,Anh không đi kiếm người yêu tuyệt đối đâu em,Anh không đi tìm kiếm người yêu dung nhan mỹ miều,Người yêu đài những cao quý phái lụa là gấm hoa quà son...Anh không đi kiếm người yêu thay đổi trắng cầm đen,Anh không đi tìm người ham mê xa hoa,Anh không đi tìm kiếm người yêu cao niên ngọc ngà,Lầu cao xe các em ơi tất cả gì vẫn luôn vững bền...<ĐK: >Em ơi anh tìm tình nhân chung thủy,Anh tìm người yêu trong mơ,Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng,Em ơi biết rằng ở đời,Ai không muốn đẹp giàu càng tốt sang,Vì anh nghèo đâu dám mơ...Em ơi anh tìm tình nhân không cầu mơ cao,Em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh xiêu,Mai trên đây cho mặc dù rằng đời nơi bắt đầu bể chân trời,Cuộc đời bão táp phong ba, trong cả đời tất cả nhau mặt mình...