*

Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em, Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em, Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, Người yêu đài các cao sang lụa là gấm hoa vàng son...

Anh không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen, Anh không đi tìm người say đắm xa hoa, Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, Lầu cao xe các em ơi có gì vẫn luôn vững bền...

<ĐK: > Em ơi anh tìm người yêu chung thủy, Anh tìm người yêu trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi biết rằng ở đời, Ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, Vì nghèo đâu dám mơ...

Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, Em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh xiêu, Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, Cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình...

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Em ơi anh tìm người yêu chung thủy, Anh tìm người yêu trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi biết rằng ở đời, Ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, Vì nghèo đâu dám mơ...

Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao, Em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh xiêu, Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, Cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình...

* Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, Cuộc đời bão táp phong ba... suốt đời.. có nhau bên mình......

== HẾT BÀI ==


Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh, Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh, Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, Người yêu đài các cao sang lụa là gấm hoa vàng son...

Em không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen, Em không đi tìm người say đắm xa hoa, Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, Lầu cao xe các em ơi có gì vẫn luôn vững bền...

<ĐK: > Anh ơi em tìm người yêu chung thủy, Em tìm người yêu trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi biết rằng ở đời, Ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, Vì nghèo đâu dám mơ...

Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao, Anh ơi em tìm người yêu thương mái tranh xiêu, Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, Cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình...

== DẠO NHẠC ==

<ĐK: > Anh ơi em tìm người yêu chung thủy, Em tìm người yêu trong mơ, Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng, Em ơi biết rằng ở đời, Ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, Vì nghèo đâu dám mơ...

Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao, Anh ơi em tìm người yêu thương mái tranh xiêu, Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, Cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình...

* Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời, Cuộc đời bão táp phong ba... suốt đời.. có nhau bên mình......

== HẾT BÀI ==


Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em,Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em,Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều,Người yêu đài các cao sang lụa là gấm hoa vàng son...Anh không đi tìm người yêu đổi trắng thay đen,Anh không đi tìm người say đắm xa hoa,Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà,Lầu cao xe các em ơi có gì vẫn luôn vững bền...<ĐK: >Em ơi anh tìm người yêu chung thủy,Anh tìm người yêu trong mơ,Dẫu nghèo nguyện không đổi lòng,Em ơi biết rằng ở đời,Ai không muốn đẹp giàu càng cao sang,Vì anh nghèo đâu dám mơ...Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao,Em ơi anh tìm người yêu thương mái tranh xiêu,Mai đây cho dù rằng đời gốc bể chân trời,Cuộc đời bão táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình...