Bạn đọc Nguyễn Văn Quý ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hỏi: Đề nghị Báo Quân đội nhân dân Điện tử cho biết độ tuổi, tiêu chuẩn và thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân hiện nay như thế nào?


Muốn tham gia nghĩa vụ quân sự và phục vụ lâu dài trong quân đội cần làm gì?

Cao 1m53 có được miễn khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự?

Sinh viên năm thứ nhất có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không?


Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Báo Quân đội nhân dân điện tử trả lời như sau: Theo Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân.

Về tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự, theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 4 điều kiện sau: Có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ; có trình độ văn hóa phù hợp.

*
*
*
*

Khám sức khỏe cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Ảnh: Baoquankhu4. 

Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa được quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP, như sau:

- Về trình độ văn hóa: Chỉ gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Theo đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng. Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân đến ngày được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.