(ĐCSVN) - Lũy kế 3 tháng, cả nước chuẩn bị được gần 419 triệu cây giống; trồng rừng đạt 38,6 nghìn ha, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.349,2 nghìn m3, tăng 4,2%.
*
*
*
 ");this.closest("table").remove();">
*
 Lũy kế 3 tháng năm 2023, diện tích trồng rừng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh minh họa: B.T)
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), những tháng qua, thời tiết tương đối thuận lợi đối với hoạt động trồng rừng và khai thác rừng trồng trên cả nước, nhờ vậy tăng trưởng lĩnh vực lâm nghiệp khá cao, ước đạt 3,66% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cây giống, hiện trường trồng rừng và phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên cả nước. Tháng 3, cả nước chuẩn bị được 94,2 triệu cây giống, trồng rừng đạt 19,8 nghìn ha, tăng 11,8% so với tháng 3/2023. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.305,4 nghìn m3, tăng 2,4%. Lũy kế 3 tháng, cả nước chuẩn bị được gần 419 triệu cây giống, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng đạt 38,6 nghìn ha, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 3.349,2 nghìn m3, tăng 4,2%. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Bộ NN&PTNT đã đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đôn đốc xử lý vụ việc khai thác rừng trái pháp luật nhằm kịp thời xử lý các điểm nóng về chặt phá rừng.

Quý I/2023, cả nước thu 748,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; đã cấp chứng chỉ cho 419.582 ha rừng. Tính chung, đến nay có 718 chủ rừng quản lý 7,65 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp, 417 phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, đạt 58% tổng số phương án cần phê duyệt.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương chuẩn bị đủ cây giống, hiện trường để trồng rừng theo kế hoạch, chủ động kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; chỉ đạo, đôn đốc hệ thống kiểm lâm cả nước thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, bố trí lực lượng thường trực tại các vùng rừng có nguy cơ cháy cao.../.