Năm 2021, Đại học hàng hải vn tuyển sinh 47 chuyên ngành đào tạo hệ Đại học chủ yếu quy với tổng tiêu chí là 3.600 sinh viên. Nút điểm nhận hồ sơ xét tuyển chọn Đại học hệ bao gồm quy năm 2021 vào những chuyên ngành của trường giao động từ 14 cho 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học mặt hàng Hải Việt Nam năm 2021 đã được công bố. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.


Điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải nước ta năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải vn năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học mặt hàng Hải vn năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học sản phẩm Hải vn - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.5
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Thống trị hàng hải A00; A01; C01; D01 24
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 7. Auto hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 22.4
8 7520122D106 8. Thứ tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Xây cất tàu & dự án công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình xây dựng ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
11 7520103D109 11. Sản phẩm & auto hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Nghệ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 23.85
14 7520103D122 14. Nghệ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 24.75
15 7520103D123 15. Nghệ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 16. Sản phẩm & tự động hóa công nghiệp A00; A01; C01; D01 21.35
17 7580203D110 17. Xây dựng dự án công trình thủy A00; A01; C01; D01 14
18 7580203D111 18. Kỹ thuật bình an hàng hải A00; A01; C01; D01 17
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
20 7580205D113 20. Dự án công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 14
21 7580201D127 21. Phong cách xây dựng & nội thất A00; A01; C01; D01 14
22 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 19.5
23 7480201D114 23. Technology thông tin A00; A01; C01; D01 25.15
24 7480201D118 24. Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 24.5
25 7480201D119 25. Kỹ thuật truyền thông & mạng đồ vật tính A00; A01; C01; D01 23.75
26 7520103D131 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 20
28 7520320D126 28. Kỹ thuật technology hóa học A00; A01; D01; D07 14
29 7220201D124 29. Tiếng Anh dịch vụ thương mại (TA thông số 2) D01; A01; D10; D14 34.75
30 7220201D125 30. Ngữ điệu Anh (TA thông số 2) D01; A01; D10; D14 34.25
31 7840104D401 31. Kinh tế tài chính vận cài biển A00; A01; C01; D01 25.35
32 7840104D410 32. Kinh tế tài chính vận mua thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 33. Logistics & chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 34. Kinh tế tài chính ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 35. Quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 25
36 7340101D404 36. Cai quản trị tài bao gồm kế toán A00; A01; C01; D01 24.5
37 7340101D411 37. Quản lí trị tài thiết yếu ngân hàng A00; A01; C01; D01 24.4
38 7380101D120 38. Nguyên tắc hàng hải A00; A01; C01; D01 23.65
39 7840104H401 39. Tài chính vận tải biển (CLC) A00; A01; C01; D01 23.35
40 7340120H402 40. Tài chính ngoại yêu đương (CLC) A00; A01; C01; D01 24.35
41 7520216H105 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19.5
42 7480201H114 42. Technology thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.75
43 7340101A403 43. Cai quản kinh doanh & kinh doanh (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24
44 7840104A408 44. Kinh tế tài chính Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.15
45 7340120A409 45. Marketing quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.85
46 7840106S101 46. Điều khiển tàu biển khơi (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
47 7840106S102 47. Khai thác máy tàu biển khơi (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840106D101 1. Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 22
2 7840106D102 2. Khai quật máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 3. Cai quản hàng hải A00; A01; C01; D01 25
4 7520207D104 4. Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 5. Điện tự động hóa giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 6. Điện auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 25
7 7520216D121 7. Auto hóa khối hệ thống điện A00; A01; C01; D01 23
8 7520122D106 8. Sản phẩm công nghệ tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 9. Kiến tạo tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
10 7520122D108 10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 18
11 7520103D109 11. Sản phẩm công nghệ & tự động hóa hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 12. Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 13. Chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 24
14 7520103D122 14. Chuyên môn ô tô A00; A01; C01; D01 26
15 7520103D123 15. Chuyên môn nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22
16 7520103D128 16. Sản phẩm & auto công nghiệp A00; A01; C01; D01 21
17 7580203D110 17. Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 18
18 7580203D111 18. Kỹ thuật an toàn hàng hải A00; A01; C01; D01 20
19 7580201D112 19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
20 7580205D113 20. Dự án công trình giao thông và cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 18
21 7580201D127 21. Phong cách thiết kế & nội thất A00; A01; C01; D01 18
22 7580201D130 22. Cai quản công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 21.5
23 7480201D114 23. Technology thông tin A00; A01; C01; D01 26.5
24 7480201D118 24. Technology phần mềm A00; A01; C01; D01 25.2
25 7480201D119 25. Kỹ thuật media & mạng vật dụng tính A00; A01; C01; D01 24.5
26 7520103D131 26. Cai quản kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 27. Chuyên môn môi trường A00; A01; D01; D07 21
28 7520320D126 28. Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 18
29 7520216H105 41. Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19
30 7480201H114 42. Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.5
31 7840106S101 46. Điều khiển tàu hải dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 19
32 7840106S102 47. Khai thác máy tàu hải dương (Chọn) A00; A01; C01; D01 18
học viên lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực đường miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học mặt hàng Hải vn năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Hang nhì Viet nam giới 2021 đúng mực nhất bên trên hocketoanthue.edu.vn