Điểm trúng tuyển chọn Đại học tập Nội vụ năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học Nội vụ xét theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 như sau:

*
*
*
*
*

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nội vụ năm 2020 như sau:

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn 2020
Các ngành đào tạo và huấn luyện tại Hà Nội
Quản trị nhân lựcA00, A01, D0120.5
C0022.5
Quản trị văn phòngD0120
C19, C2023
C0022
Luật (chuyên ngành Thanh tra)A00, A01, D0118
C0020
Quản lý bên nướcA01, D0117
C0019
C2020
Chính trị học tập (Chuyên ngành cơ chế công)A01, D0114.5
C0016.5
C2017.5
Lưu trữ học (chuyên ngành Văn thư – giữ trữ)D0114.5
C0016.5
C19, C2017.5
Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa và cải cách và phát triển du lịch)D01, D1516
C0018
C2019
Văn hóa học(Chuyên ngành văn hóa truyền thống truyền thông)(Chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)D01, D1516
C0018
C2019
Thông tin – Thư viện(Chuyên ngành quản lí trị thông tin)A01, D0115
C0017
C2018
Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành Nhà nướcA00, D0114.5
C0016.5
C2017.5
Hệ thống thông tinA00, A01, D01, D9015
Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị nhân lựcA00, D01, C0014
C2015
Quản trị văn phòngA00, D01, C0014
C2015
Luật (Chuyên ngành Thanh tra)A00, D01, C0014
C2015
Quản lý đơn vị nướcD01, D15, C0014
C2015
Lưu trữ họcD01, C0014
C19, C2015
Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành cai quản di sản văn hóa và cải tiến và phát triển du lịch)A00, D01, C0014
C2015
Văn hóa học(Chuyên ngành văn hóa du lịch)(Chuyên ngành văn hóa truyền thông)D01, D15, C0014
C2015
Phân hiệu TP HCM
Quản trị văn phòngA0116.5
C00, D01, D1515.5
LuậtA00, D01, C0016
A0117
Quản lý đơn vị nướcA00, D01, D15, C0015.5
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu lại trữ)C00, C03, C19, D1414.5