STTTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hoá 7520216A00, A01, D0723Điểm thi TN THPT
2 thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, A01, D0717Điểm thi TN THPT
3 công nghệ rau củ quả và cảnh sắc 7620113A00, B00, D07, D080
4 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D0722Điểm thi TN THPT
5 technology chế vươn lên là thuỷ sản 7540105A00, A01, D07, D0816Điểm thi TN THPT
6 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp trồng trọt 7140215A00, B00, A01, D0819Điểm thi TN THPT
7 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D0722.25Điểm thi TN THPT
8 technology chế thay đổi lâm sản 7549001A00, B00, A01, D0116Điểm thi TN THPT
9 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CA00, A01, D0717Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
10 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
11 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206A00, A01, D0720Điểm thi TN THPT
12 technology thực phẩm 7540101TA00, B00, A01, D0823Chương trình Tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
13 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A01, D0723.5Điểm thi TN THPT
14 technology thực phẩm 7540101CA00, B00, A01, D0820Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
15 cai quản tài nguyên rừng 7620211A00, B00, D01, D0816Điểm thi TN THPT
16 công nghệ sinh học 7420201A01, D07, D0822.75Điểm thi TN THPT
17 quản trị sale 7340101A00, A01, D0124.5Điểm thi TN THPT
18 Kỹ thuật môi trường xung quanh 7520320CA00, B00, A01, D0716Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
19 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D0816Điểm thi TN THPT
20 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D0823Điểm thi TN THPT
21 Khoa học môi trường xung quanh 7440301A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
22 cải tiến và phát triển nông buôn bản 7620116A00, A01, D0116Điểm thi TN THPT
23 kinh doanh nông nghiệp 7620114A00, A01, D0121Điểm thi TN THPT
24 công nghệ sinh học tập 7420201CA00, B00, A0218Chất lượng capĐiểm thi TN THPT
25 quản ngại trị marketing 7340101CA00, A01, D0123.25Chất lượng caoĐiểm thi TN THPT
26 đảm bảo an toàn thực vật dụng 7620112A00, B00, D0819Điểm thi TN THPT
27 technology thông tin 7480201A00, A01, D0724.25Điểm thi TN THPT
28 cai quản đất đai 7850103A00, A010
29 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D1526Điểm thi TN THPT
30 Thú y 7640101A00, B00, D07, D0824.5Điểm thi TN THPT
31 Nông học 7620109A00, B00, D0817Điểm thi TN THPT
32 Chăn nuôi 7620105A00, B00, D07, D0818.25Điểm thi TN THPT
33 Lâm học 7620201A00, B00, D01, D0816Điểm thi TN THPT
34 kế toán 7340301A00, A01, D0124.25Điểm thi TN THPT
35 tài chính 7310101A00, A01, D0123.5Điểm thi TN THPT
36 Thú y 7640101TA00, B00, D07, D0825Chương trình Tiên tiếnĐiểm thi TN THPT
37 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá 7520216DGNL0
38 thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNL0
39 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D0722.5Điểm thi TN THPT
40 technology rau củ quả và cảnh sắc 7620113DGNL0
41 technology kỹ thuật cơ khí 7510201CDGNL0
42 công nghệ chế biến thuỷ sản 7540105DGNL0
43 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp & trồng trọt 7140215DGNL0
44 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401DGNL0
45 công nghệ chế biến chuyển lâm sản 7549001DGNL0
46 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DGNL0
47 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320CDGNL0
48 technology kỹ thuật laptop 7510206DGNL0
49 technology thực phẩm 7540101TDGNL0
50 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205DGNL0
51 công nghệ thực phẩm 7540101CDGNL0
52 quản lý tài nguyên rừng 7620211DGNL0
53 công nghệ sinh học 7420201CDGNL0
54 quản ngại trị sale 7340101CDGNL0
55 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNL0
56 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNL0
57 công nghệ thực phẩm 7540101DGNL0
58 Khoa học môi trường xung quanh 7440301DGNL0
59 cải cách và phát triển nông buôn bản 7620116DGNL0
60 kinh doanh nông nghiệp 7620114DGNL0
61 technology sinh học 7420201DGNL0
62 quản lí trị sale 7340101DGNL0
63 bảo vệ thực vật 7620112DGNL0
64 technology thông tin 7480201DGNL0
65 quản lý đất đai 7850103DGNL0
66 ngữ điệu Anh 7220201DGNL0
67 Thú y 7640101TDGNL0
68 Nông học tập 7620109DGNL0
69 Chăn nuôi 7620105DGNL0
70 Lâm học 7620201DGNL0
71 kế toán tài chính 7340301DGNL0
72 kinh tế 7310101DGNL0
73 Thú y 7640101DGNL0
74 bất động sản nhà đất 7340116DGNL0
75 hệ thống thông tin 7480104DGNL0
76 công nghệ kỹ thuật tích điện tái tạo ra 7519007DGNL0
77 Lâm nghiệp city 7620202DGNL0
78 tài nguyên và phượt sinh thái 7859002DGNL0
79 phong cảnh và nghệ thuật hoa viên 7859007DGNL0
80 bất động sản 7340116A00, A01, D0122.75Điểm thi TN THPT
81 khối hệ thống thông tin 7480104A00, A01, D0723.25Điểm thi TN THPT
82 công nghệ kỹ thuật tích điện tái tạo nên 7519007A00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
83 Lâm nghiệp thành phố 7620202A00, B00, B08, D0116Điểm thi TN THPT
84 tài nguyên và du lịch sinh thái 7859002A00, B00, B08, D0117Điểm thi TN THPT
85 phong cảnh và nghệ thuật hoa viên 7859007A00, B08, D0716Điểm thi TN THPT
86 Thú y 7640101NA00, B00, D07, D0816Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
87 công nghệ kỹ thuật năng lượng tái chế tác 7519007NA00, A01, D0715Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
88 công nghệ thông tin 7480201NA00, A01, D0715Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
89 kế toán tài chính 7340301NA00, A01, D0115Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
90 quản lí trị marketing 7340101NA00, A01, D0115Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
91 ngữ điệu Anh 7220201NA01, D01, D14, D1515Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
92 tài nguyên và du ngoạn sinh thái 7859002NA00, B00, D01, D0815Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
93 Nông học 7620109NA00, B00, D0815Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
94 thống trị đất đai 7850103NA00, A01, D0115Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
95 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301NA00, B00, D07, D0815Phân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT
96 giáo dục đào tạo Mầm non 51140201M0017Hệ Cao đẳngPhân hiệu Ninh ThuậnĐiểm thi TN THPT