Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao hàm 19 vòng giúp cho các em học tập sinh lớp 1 bao gồm thêm tư liệu ôn luyện, để sẵn sàng cho kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: dứt phép tính

(Điền những chữ số thích hợp vào vị trí chấm để được phép tính đúng, kế tiếp viết lại phép tính hoàn hảo vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt vật cản vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào địa điểm ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền vết > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi kiếm tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền vết > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Điền số tương thích vào chỗ chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền vết ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào địa điểm ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo thiết bị tự từ lớn đến bé là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài ba Điền số tương thích vào nơi ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số tự nhiên nhỏ dại hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 cùng 5) , D. (1,2,3, với 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có kết quả > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, gồm bao nhiêu số từ nhiên lớn hơn 9 nhỏ dại hơn 5?…..

4, Số trường đoản cú nhiên lớn hơn 10 nhỏ dại hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, gồm bao nhiêu số tự nhiên từ 0 mang lại 9? ……

7, Số mập nhất trong những số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số từ bỏ nhiên to hơn 7 nhỏ dại hơn 12?

Điền dấu ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt vật cản vật.

1, Số 12 bao gồm 1chục cùng ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn nhất trong các số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền vệt ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền dấu ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc tiến thưởng tài cha Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số tương thích vào khu vực ……

1, Linh bao gồm 17 trái bóng bay,Linh đến Hà và Ngọc mỗi bạn 3 quả.Vậy Linh còn sót lại …… quả bóng bay?

2,Trong sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác Hồng trước đây có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác trồng thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy hiện nay số cây vải vóc trong vườn nhà chưng Hồng có tất cả ….. Cây.

3,Mẹ Lan sở hữu 3 chục trái trứng kê và 2 chục trái trứng vịt.Vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là …… quả.

4,Hoa có 19 nhỏ tem,Hoa cho mình Mai 4 con tem,cho bạn Linh 3 bé tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – trăng tròn + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan bao gồm 6 bức tranh ,gồm 3 một số loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức tranh vẽ một màu.Biết số bức tranh màu xanh da trời là nhiều nhất.Em hãy cho biết thêm Lan có bao nhiêu bức tranh vẽ màu xanh?

10, hiện nay tuổi của hai bạn bè cộng lại là 14 tuổi.Hỏi hai năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi tìm kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào địa điểm …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc quà tài tía Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + 20 – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – trăng tròn – 406 + 4 + 60
50 + trăng tròn – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số tương thích vào nơi ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số cơ mà 2 số đó cộng lại bởi 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số ngay tắp lự trước số79.

4, Số 46 là số tức thì sau số…..

5, Quân bao gồm 30 loại bánh ,Quân mang lại Hoàng 20 cái bánh .Mẹ cho Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn sót lại …… loại bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = …… + 60 – 40

7, sau thời điểm An mang đến Bình 5 viên bi.Bình đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại cho An

2 viên bi thì mỗi bạn đều phải sở hữu 15 viên bi. Hỏi thuở đầu An có bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, hiện nay tuổi của hai bạn bè cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu? ……

10, đến 3 số khác nhau,các số này đều là số chẵn chục gồm 2 chữ số với đem 3 số đó cộng lại thì bằng 70.Tìm số lớn số 1 trong 3 số đó.

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt vật cản vật.

1,Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số của mỗi số đó giống nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó cùng lại bằng 9?……

3,Hỏi với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được từng nào số có 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 52?……

4,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số không giống nhau mà 2 chữ số của từng số đó cùng với nhau bằng 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, Số tất cả 2 chữ số nhỏ bé nhất mà 2 chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 68?…….. .

3, tra cứu số có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số đó cộng lại thì bằng 6 còn 2 số đó trừ cho nhau thì bởi 0?…..

4, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số mà những số đó đều phải có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi kiếm tìm kho báu

1,An tất cả 65 con tem.An đến Hòa và Bình mỗi các bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An sót lại bao nhiêu bé tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy có từng nào số có 2 chữ số không giống nhau nhỏ hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh năm nay chị bao nhiêu tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn 15 tuổi nhưng ít hơn 17 tuổi .Mình hèn chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của người sử dụng Minh trong năm này bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy thêm có từng nào số gồm 2 chữ số nhưng 2 chữ số kia hơn nhau 1 đơn vị?…….

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – đôi mươi – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc xoàn tài bố Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1,Một miếng vải dài 84 m,Lan cắt bỏ đi 23 m.Hỏi mảnh vải sót lại dài bao nhiêu cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào địa điểm …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có tác dụng bằng 78 trong những phép tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, trong năm này tuổi của 2 bằng hữu cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm ngoái tuổi của 2 bằng hữu cộng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn nhất có 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 đối chọi vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga hơn Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết từ 15 mang lại 19 gồm bao nhiêu số gồm 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy có bao nhiêu số to hơn 25 và nhỏ tuổi hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả những số gồm 2 chữ số không giống nhau viết được từ các chữ số 0,1,3 cộng lại cùng nhau được hiệu quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên có …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp xếp các giá trị theo lắp thêm tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một số trong những trừ đi số tức tốc trước của số kia thì được hiệu quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số to hơn 8 nhưng bé dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền lốt >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ 1 đến 11 có bao nhiêu khoảng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền dấu (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn lời giải đúng trong những đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn lời giải đúng trong số đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn giải đáp đúng trong các đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: sắp tới xếp các giá trị theo máy tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho những số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé bỏng nhất trong các số đã cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số phù hợp điền vào vị trí chấm là ……………

*

Câu 2.4: An gồm 50 viên bi. An mang lại Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một trong những tròn chục, biết khi cộng số kia với 30 thì được kết quả nhỏ tuổi hơn 70 nhưng bự hơn tác dụng của phép cộng 30 với 20.

Câu 2.6: tìm kiếm một số, biết số đó cùng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cộng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An gồm 40 quyển vở. Bình có trăng tròn quyển vở. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có từng nào quyển vở?

Câu 2.8: Từ trăng tròn đến 60 có bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: ngăn trên có 60 quyển sách, chống dưới có 40 quyển sách. Hỏi đề nghị chuyển bao nhiêu quyển sách từ chống trên xuống phòng dưới nhằm hai ngăn có số quyển sách bởi nhau?

Câu 2.10: Số ngay tức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số cộng với số bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số bằng bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay lập tức sau của số 30 cộng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cộng với 30 thì bởi 70?

Câu 3.3: Lớp 1A tất cả 40 học tập sinh, lớp 1B có 30 học sinh, lớp 1C có đôi mươi học sinh. Hỏi cả ba lớp có tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Câu 3.4: Số nào cộng với trăng tròn rồi cùng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một số, hiểu được số đó cộng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Hỏi Tuấn nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt vật cản vật

Câu 1.1: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền vệt >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: có bao nhiêu số bao gồm hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 0?

Câu 3.9: hiện nay nay, bé 5 tuổi, người mẹ hơn con 30 tuổi, ba hơn chị em 10 tuổi. Hỏi bố hơn con từng nào tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, hiểu được số đó cộng với 40 rồi trừ đi 20, rồi thêm vào đó 50 thì bởi 80. Hỏi Thơm nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Số bé nhỏ nhất trong số số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan có 19 quyển vở. Lan cho Hoa với Bình mỗi bạn 4 quyển vở. Vậy Lan sót lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có hai chữ số nhưng mà hai chữ số của từng số này đều giống nhau.

Câu 1.5: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số cơ mà hai chữ số của từng số đó cùng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 2.1: trong những số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. Số tất cả hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A tất cả 20 học viên nam cùng 10 học sinh nữ. Lớp 1B gồm 10 học sinh nam với 20 học viên nữ. Như vậy, cả hai lớp có số học viên là ……. Học tập sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: có bao nhiêu số lớn hơn 12 và bé dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số tương thích điền vào nơi chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: từ bỏ 9 đến 19 tất cả …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho các chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số từ những chữ số sẽ cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào vị trí …. Nhé!

Câu 3.1: cho những số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Search số bé dại nhất trong các số sẽ cho.

Câu 3.2: search một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số từ các số đã cho.

Câu 3.7: cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số bé dại nhất tất cả hai chữ số không giống nhau được chế tạo ra bởi những chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền vệt >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 1.1: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ bé nhất trong những số đã cho là số nào?

Câu 1.3: tìm số bé xíu nhất gồm hai chữ số, biết nhì chữ số của số kia trừ cho nhau bằng 1.

Câu 1.4: tra cứu số bé xíu nhất có hai chữ số, biết nhị chữ số của số kia trừ lẫn nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy đến biêt có tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số đó cùng lại cùng nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào nơi …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm được 20 bài toán, Nhung có tác dụng được 10 bài bác toán, Hạnh làm cho được 10 bài xích toán. Hỏi cả cha bạn có tác dụng được bao nhiêu bài xích toán?

Câu 2.2: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số tương thích vào chỗ chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số thích hợp điền vào nơi chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 12 và nhỏ tuổi hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: tự 6 cho 16 tất cả ……. Chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam đến Thành cùng Long mỗi các bạn 4 viên bi. Như vậy lúc này Nam bao gồm ….. Viên bi.