Cập nhật đề hocketoanthue.edu.vn học kì 2 môn Toán lớp 6 quận Tân Bình, tp hồ chí minh có đáp án, các em theo dõi sau đây nhé!


ĐỀ hocketoanthue.edu.vn HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - TÂN BÌNH, TPHCM

Bài 1: thực hiện phép tính sau: (3 điểm)

*

Bài 3: (1, 25 điểm)

 Một lớp tất cả 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học viên khá bởi 3/5 số học viên còn lại (học sinh sót lại gồm: học viên khá, học viên trung bình). Tính số học sinh mỗi loại ?

Bài 4:(3,5điểm) 

Trên và một nửa phương diện phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ nhì tia OA cùng OB làm sao cho góc xOA = 680 và góc xOB = 1360.

1) Trong bố tia Ox, OA,OB tia nào nằm giữa hai tia sót lại ? vày sao?

2) Tính số đo góc AOB

3) Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? vị sao?

4) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc yOB

Bài 5: (0,25 điểm)

Thực hiện nay phép tính sau:

*

ĐÁP ÁN ĐỀ hocketoanthue.edu.vn HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - TÂN BÌNH, TPHCM

*

Bài 3:

Số học sinh tốt là:

40 . 25% = 10 (học sinh)

Số học sinh còn lại là:

40 - 10 = 30 (học sinh)

Số học sinh khá là : 

3/5 . 30 = 18 (học sinh)

Số học viên trung bình là :

30 - 18 = 12 (học sinh)

Bài 4:

*

 1) trên nửa phương diện phẳng bờ chứa tia Ox có:

xÔA = 680 0

=> Tia OA nằm trong lòng hai tia Ox, OB

2) bởi vì Tia OA nằm trong lòng hai tia Ox, OB

Nên : Góc xÔA + AÔB = xÔB

 680 + AÔB = 1360

AÔB = 1360 - 680

AÔB = 680

*

 hocketoanthue.edu.vn sẽ tiếp tục cập nhật đề hocketoanthue.edu.vn học kì 2 những môn lớp 6 những em thường xuyên theo dõi.

Bài viết liên quan