Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives & What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

So You Want khổng lồ Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, và Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer
*

*

*

*

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, và Our Lives Peter H. Diamandis
Everybody Lies: Big Data, New Data, và What the internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, và the Limits of Ordinary Life Peter Rubin
The Basics of Bitcoins và Blockchains: An Introduction to lớn Cryptocurrencies and the technology that Powers Them (Cryptography, Crypto Trading, Digital Assets, NFT) Antony Lewis
Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, và Food on Your Plate Rose George
The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, và More! Elizabeth Howell
The Players Ball: A Genius, a nhỏ Man, and the Secret History of the Internet's Rise David Kushner
User Friendly: How the Hidden Rules of design Are Changing the Way We Live, Work, & Play Cliff Kuang
Digital Renaissance: What Data & Economics Tell Us about the Future of Popular Culture Joel Waldfogel
gmail.comMã đề: 357Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố :H =1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca =40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.Câu 1: Etanol là chất ảnh hưởng tác động đến thần ghê trung ương. Khi lượng chất etanol trong máutrăng thì sẽ sở hữu hiện tượng nôn, mất tỉnh táo khuyết và rất có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol làA. Phenol B. Ancol etylic. C. Etanal. D. Axit fomicCâu 2: chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại amin bậc 3?A. (CH3)3N. B. CH3-NH2. C. C2H5-NH2. D. CH3-NH-CH3Câu 3: sắt kẽm kim loại X được áp dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiệnthường, X là hóa học lỏng. Kim loại X làA. W. B. Cr. C. Hg. D. Pb.Câu 4: chất nào tiếp sau đây thuộc một số loại chất năng lượng điện ly mạnh?A. CH3COOH. B. H2O C. C2H5OH. D. NaCl.Câu 5: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?A. Tristearin. B. Metyl axetat. C. Metyl fomat. D. Benzyl axetat.Câu 6: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền cùng với axit, được sử dụng làm đồ vật liệucách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng vừa lòng trực tiếp từ bỏ monome như thế nào sauđây?A. Vinyl clorua. B. Acrilonitrin C. Propilen. D. Vinyl axetat.Câu 7: Trước trong thời hạn 50 của gắng kỷ XX, công nghiệp hữu cơ dựa vào nguyên liệuchính là axetilen. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển vượt bậc của công nghiệp khai thác và chếbiến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và thuận lợi hơn so với axetilen. Công thứcphân tử của etilen làA. C2H4. B. C2H6. C. CH4. D. C2H2.Câu 8: kim loại sắt không phải ứng được với dung dịch nào sau đây?A. H2SO4 loãng. B. HNO3 loãng. C. HNO3 đặc, nguội. D. H2SO4 đặc,nóng.Câu 9: kim loại nào sau đấy là kim một số loại kiềm?A. Al. B. Li. C. Ca. D. Mg.Câu 10: trong tự nhiên, can xi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O)được điện thoại tư vấn làA. Boxit. B. đá vôi. C. Thạch cao sống. D. Thạch cao nung.Hướng dẫn giải:A. Quặng boxit tất cả công thức là: Al2O3.2H2OB. Đá vôi gồm công thức là: CaCO3.C. Thạch cao sống có công thức là: CaSO4.2H2O.D. Thạch cao nung tất cả công thức là: CaSO4.H2O.→ Đáp án C.