- khám nghiệm và reviews nhận thức học viên qua phần 2 của chương I về quan hệ phân chia hết, số nguyên tố, đúng theo số, ƯC,BC, ƯCLN, BCNN.

- Rèn tính đúng chuẩn và kỷ luật trong quy trình kiểm tra .

II. CHUẨN BỊ. Photo bài xích kiểm tra.

III. NỘI DUNG.

1. MA TRẬN.

 


*
3 trang
*
levilevi
*
*
2477
*
5Download
Bạn đang xem tư liệu "Đề soát sổ số học tập 6 máu 39", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

TIếT 39: KIểM TRA.Ngày soạn: 07.11.10.Ngày dạy: 20.11.10.I. MụC TIÊU. Qua bài xích này học sinh cần:- bình chọn và reviews nhận thức học viên qua phần 2 của chương I về quan hệ chia hết, số nguyên tố, hợp số, ƯC,BC, ƯCLN, BCNN.- Rèn tính đúng mực và kỷ quy định trong quy trình kiểm tra .II. Chuẩn Bị. Photo bài kiểm tra.III. NộI DUNG.1. MA TRậN.Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng caoTổngTính hóa học chia hết của một tổngHS nêu được điều kiện để 1 tổng phân chia hết (không phân tách hết) cho một sốBiết khẳng định một tổng gồm chia hết cho một số hay không.1 câu (1b)1 điểm10%1 câu (1c)1 điểm10%2 câu2 điểm20%Dấu hiệu phân tách hếtHS nêu được tín hiệu chia hết cho một sốBiết tìm điều kiện để một vài chia hết cho một số.1 câu (1a)0,5 điểm5%1 câu (1a)0,5 điểm5%1 câu1 điểm10%Số nguyên tố, hòa hợp số.Biết xác định số nguyên tố, đúng theo số.1 câu (2a)0,5 điểm5%1 câu 0,5 điểmƯớc của một số.ƯC, ƯC LNBiết giải một bài toán có áp dụng tìm ƯC, ƯCLN của hai sốBiết sử dụng kiến thức và kỹ năng về tính phân tách hết của một trong những cho một số, biết tìm các ước của một trong những thoả mãn một điều kiện.1 câu (4)3 điểm30%1 câu (5)1 điểm10%2 câu4 điểm40%BC, BCNNBiết tìm kiếm BC, BCNN của nhị số trường đoản cú đó kiếm được các STN tán đồng một điều kiện.1 câu (3)2 điểm20%1 câu (3)2 điểm20%Tập vừa lòng con, giao của nhị tập hợpBiết tìm kiếm giao của nhị tập hợp.1 câu (2b)0,5 điểm5%1 câu (2b)0,5 điểm5%Tổng2 câu1,5 điểm15%3 câu2,5 điểm25%2 câu5 điểm50%1 câu (5)1 điểm10%8 câu10 điểm100%2. Đề bài.Bài 1. (3 điểm).a. Hãy nêu tín hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 9. áp dụng: Điền vào vết * để phân tách hết mang lại 9.b. Hãy nêu điều kiện để một tổng phân tách hết cho một số, cùng nêu điều kiện để một tổng không chia hết cho một số. C. Cho các tổng sau:A = 35 + 49 + 210.B = 42 + 50 + 140.C = 560 + 18 + 3.Trong những tổng trên, tổng nào chia hết cho 7.Bài 2. (1 điểm).a. Cho các số sau: 0; 2; 4; 5. Trong những số ấy số nào là số nguyên tố, số nào là thích hợp số, số nào chia hết cho tất cả 2 cùng 5.b. Cho p là tập hợp các số nguyên tố, A là tập hợp các số tự nhiên chẵn. Hãy tra cứu giao của nhì tập đúng theo A với P.Bài 3. (2 điểm). Tra cứu số thoải mái và tự nhiên x biết và bài bác 4. (3 điểm). Có trăng tròn chiếc bánh cùng 64 loại kẹo được phân chia đều cho những đĩa. Mỗi đĩa gồm có cả bánh lẫn kẹo. Có thể chia những nhất bao nhiêu đĩa. Mỗi đĩa lúc đó có bao nhiêu cái bánh, từng nào cái kẹo.Bài 5. (1 điểm). Search x ẻ N biết 7 phân tách hết mang lại x - 1.3. ĐáP áN và BIểU CHấM. Bài 1.a. Nêu đúng dấu hiệu chia hết đến 2 cùng 9 (0,5 điểm).áp dụng: Để thì 8 + * + 1 9, tức 9 + * 9(0,25 điểm) Suy ra * ẻ 0; 9 (0,25 điểm)b. Nêu đúng mỗi điều kiện (0,5 điểm)c. Nêu được một tổng phân tách hết đến 7(0,5 điểm)Bài 2. A. Số nguyên tố: 2; 5. đúng theo số: 4 (0,5 điểm)b. A phường = 2 (0,5 điểm)Bài 3. (2 điểm) x ẻ BC (12; 8)0,5 điểmBCNN(12; 8) = 240,5 điểmB(24) = 0; 24; 48; 72; 96; 120; ...0,5 điểmVì 50