Mời quý thầy cô giáo cùng chúng ta học sinh lớp 6 tham khảo Bộ đề đánh giá 15 phút Chương một số ít học lớp 6 được hocketoanthue.edu.vn đăng mua sau đây.

Tài liệu bao hàm 4 đề kiểm tra có đáp án đi kèm giúp chúng ta học sinh lớp 6 hệ thống kiến thức đang học tương tự như có cơ hội đánh giá bán lại năng lực của mình trước kỳ thi tiếp đây và giúp gia sư trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Sau đây, mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề đánh giá 15 phút Chương một số học lớp 6 - Đề 1

Đề bài

Bài 1. Viết các tập vừa lòng sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) Tập đúng theo D các số tự nhiên và thoải mái chẵn bé thêm hơn 14.

b) Tập hợp E các số tự nhiên và thoải mái lẻ không lớn hơn 15.

c) Tập vừa lòng F các số từ bỏ nhiên lớn hơn 22 bé hơn 38 và phân chia hết cho 6.


Bài 2. (4 điểm) tìm x ∈ N, biết:

a) (x - 3) : 2 = 514 : 512

b) 4x + 3x = 30 – trăng tròn : 10

Bài 3. (3 điểm) có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên lẻ có 5 chữ số?

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1.

a) D = 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12

b) E = 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15

c) F = 24; 30 ; 36

Bài 2.

a)

(x - 3) : 2 = 514 : 512

(x - 3) : 2 = 52

(x - 3) : 2 = 25

(x - 3) = 25.2

x = 50 + 3

x = 53

b)

4x + 3x = 30 – 20 : 10

7x = 30 - 2

7x = 28

x = 28 : 7

x = 4

Bài 3.

- Số tự nhiên và thoải mái lẻ nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số là 10001

- Số thoải mái và tự nhiên lẻ lớn số 1 có 5 chữ số là 99999

- khoảng cách giữa nhì số lẻ liên tục là 2

- Vậy các số lẻ thường xuyên có 5 chữ số là: (99999 – 10001) : 2 + 1 = 45000 (số)

Đề đánh giá 15 phút Chương một số ít học lớp 6 - Đề 2

Đề bài

Bài 1. (4 điểm) trong số số 40232, 1245, 52110

a) Số nào phân chia hết mang lại 2 nhưng mà không phân tách hết mang lại 5 ?

b) Số nào phân tách hết mang lại 5 nhưng mà không chia hết mang đến 2 ?

c) Số nào chia hết cho tất cả 2 với 5 ?

d) Số nào chia hết cho 3 nhưng không phân tách hết cho 9 ?


e) Số nào phân tách hết cho tất cả 2 ; 3 ; 5 với 9 ?

Bài 2. (3 điểm) Tìm các số tự nhiên và thoải mái a sao cho :

a) 21 ⋮ (a – 2)

b) 55 ⋮ (2a + 1)

Bài 3. (3 điểm)Thực hiện tại phép tính :

a) 514 : 512 - 361 : 360

b) 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597

Đáp án và lí giải giải

Bài 1.

a) 40232 ; b) 1245 ; c) 52110 ; d) 1245 ; e) 52110

Bài 2.

a) 21 ⋮ (a – 2) ⇒ a – 2 là cầu của 21 ⇒ a – 2 ∈ 1 ; 3 ; 7 ; 21

⇒ a ∈ 3 ; 5 ; 9 ; 23

b) 55 ⋮ (2a + 1) ⇒ 2a + 1 là ước của 55 ⇒ 2a + 1 ∈ 1 ; 5 ; 11 ; 55

⇒ 2a ∈ 0 ; 4 ; 10 ; 54 ⇒ a ∈ 0 ; 2 ; 5 ; 27

Bài 3.

a) 514 : 512 - 361 : 360 = 52 - 31 = 25 - 3 = 22

b) 3597 . 34 + 3597 . 65 + 3597 = 3597 . (34 + 65 + 1) = 3597 . 100 = 359700

............


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 633 Lượt xem: 7.741 Dung lượng: 137,3 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

cỗ đề bình chọn 15 phút môn Số học tập lớp 6 Chương 1 hocketoanthue.edu.vn Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA