Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn. Thí sinh xem điểm chuẩn đại học các trường khu vực phía Bắc dưới đây.


*
-Các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn 2017 theo kết quả thi THPT quốc gia. Thí sinh xem điểm chuẩn các trường khu vực miền Bắc và miền Trung tại đây.


Thứ tự

Tên trường

Xem điểm chuẩn

1

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

TẠI ĐÂY

2

Trường ĐH Hà Nội

Tại đây

3

Học viện Bưu chính Viễn Thông

Tại đây

4

Học viện Bưu chính Viễn Thông - Cơ sở 2

Tại đây

5

Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Tại đây

6

Trường ĐH Dược Hà Nội

Tại đây

7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại đây

8

Học viện Hành chính Quốc gia

Tại đây

9

Học viện Ngoại giao

Tại đây

10

Học viện Tài chính

Tại đây

11

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

Tại đây

12

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Tại đây

13

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội

14

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tại đây

15

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

16

Trường ĐH Luật Hà Nội

Tại đây

17

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Tại đây

18

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Tại đây

19

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

20

Học viện Ngân hàng

Tại đây

21

Trường ĐH Ngoại thương

Tại đây

22

Trường ĐH Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội

Tại đây

23

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHà Nội

Tại đây

24

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHà Nội

Tại đây

25

Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHà Nội

Tại đây

26

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHà Nội

Tại đây

27

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội

Tại đây

28

Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG HN

Tại đây

29

Khoa Y dược – ĐHQG HN

Tại đây

30

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Tại đây

31

Trường ĐH Thuỷ lợi

Tại đây

32

Trường ĐH Thương mại

Tại đây

33

Trường ĐH Văn hoá Hà Nội

Tại đây

34

Trường ĐH Y Hà Nội

TẠI ĐÂY

35

Trường ĐH Y khoa Vinh

Tại đây

36

Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội

Tại đây

37

Trường ĐH Công nghiệp Việt Hung

Tại đây

38

Trường ĐH Xây Dựng

Tại đây

39

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

40

Trường ĐH Y dược Hải Phòng

Tại đây

41

Trường ĐH Y dược Thái Bình

Tại đây

42

Trường ĐH Y tế Công cộng

Tại đây

43

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Tại đây

44

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Tại đây

45

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Tại đây

46

Trường ĐH Công đoàn

Tại đây

47

Trường ĐH Giao thông Vận tải

Tại đây

48

Trường ĐH Điện Lực Hà Nội

Tại đây

49

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tại đây

50

Trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tại đây

51

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tại đây

52

Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

Tại đây

53

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tại đây

54

Trường ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên

Tại đây

55

Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tại đây

56

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Tại đây

57

Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng

Tại đây

58

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Tại đây

59

Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng

Tại đây

60

Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

61

Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

62

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

63

Trường ĐH Luật - ĐH Huế

Tại đây

64

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

Tại đây

65

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

Tại đây

66

Trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế

Tại đây

67

Trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế

Tại đây

68

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Tại đây

69

Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế

Tại đây

70

Trường ĐH Y dược – ĐH Huế

Tại đây

71

Trường ĐH Hải Phòng

Tại đây

72

Trường ĐH Vinh

Tại đây

73

Trường ĐH Hà Tĩnh

74

Trường ĐH Duy Tân

Tại đây

75

Trường ĐH Công nghiệp Vinh

76

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Tại đây

77

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

78

Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang

79

Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

80

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

81

Trường ĐH Đại Nam

82

Trường ĐH Tài chính Quản trị Kinh doanh

83

Trường ĐH Hà Hoa Tiên

84

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

85

Trường ĐH Tài chính Kế Toán

86

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

87

Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

88

Trường ĐH Hải Dương

89

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

90

Trường ĐH Lao động Xã hội

91

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

92

Trường ĐH Hoa Lư

93

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Tại đây

94

Trường ĐH Quảng Bình

95

Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

96

Trường ĐH Quy Nhơn

97

Trường ĐH Quảng Nam

98

Trường ĐH Thành Tây

99

Trường ĐH Thái Bình

100

Trường ĐH Thăng Long

101

Trường ĐH Lương Thế Vinh

102

Trường ĐH Việt Bắc

103

Trường ĐH Văn hoá Du lịch Nghệ thuật Thanh Hoá

104

Trường ĐH Trưng Vương

105

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

106

Trường ĐH Lâm nghiệp

Tại đây

107

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

108

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

109

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

110

Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

111

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

112

Trường ĐH Thành Đô

113

Trường ĐH Hùng Vương

114

Trường ĐH Tân Trào

115

Trường ĐH Tây Bắc

116

Trường ĐH Kinh Bắc

Tại đây

117

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

118

Trường ĐH Xây dựng miền Trung

Tại đây

119

Trường ĐH Hồng Đức

Tại đây

120 Học viện Hàng không Tại đây
121 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tại đây