*

*

1.Theo điều khoản và cách thức có liên quan của china và xem thêm thông lệ quốc tế, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, Tổng Lãnh sự cửa hàng nước cùng hòa Nhân dân trung quốc tại tp hcm và Trung trung tâm Dịch vụ mừng đón Thị thực trung quốc tại thành phố hồ chí minh sẽ ban đầu thu thập mười vết vân tay của tất cả những người nộp đơn xin thị thực Trung Quốc.

2.Những ứng cử viên sau đây rất có thể được miễn tích lũy dấu vân tay:

(I.) Đương 1-1 dưới 14 tuổi hoặc trên 70 tuổi;

(II.) Đương đối chọi mang hộ chiếu nước ngoài giao hoặc đủ đk để xin cấp cho thị thực ngoại giao, công vụ hoặc nghi lễ của Trung Quốc;

(III.) Đương đối kháng đã được lấy lốt vân tay cùng đã gồm thị thực china cùng hộ chiếu trong vòng 5 năm tại Đại sứ cửa hàng hoặc Lãnh sự quán china hoặc Trung trung ương Dịch vụ tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị thực Trung Quốc;

(IV.) Đương đơn có tất cả mười ngón tay bị tật nguyền hoặc mười vết vân tay đầy đủ khôngthể thu thập được.

3.Xin để ý rằng tất cả các đương đơn phải đích thân mang đến Trung chổ chính giữa Dịch vụ mừng đón Hồ sơ Thị thực china tại thành phố Hồ Chí Minh để lấy dấu vân tay. Tín đồ nộp solo phải chịu đa số hậu trái pháp lý bao gồm từ chối nhập cư vì giả mạo dấu vân tay hoặc sử dụng dấu vân tay của người khác để xin thị thực.

4.Tất cả những đương 1-1 xin thị thực cần phải điền vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến đường và đặt lịch hứa hẹn trực tuyến qua trang web :(https://hocketoanthue.edu.vn/SGN2_VI/). Sau thời điểm đặt kế hoạch hẹn, người tiêu dùng vui lòng tải xuống cùng in Trang chứng thực và Mẫu 1-1 xin thị thực trực tuyến đường (in tất cả các trang) và ký tên vào Trang xác nhận và Mẫu 1-1 xin thị thực trực tuyến. Quý khách cần nộp những tài liệu đang in sẵn với hộ chiếu và những hồ sơ bổ sung cập nhật khác cho Trung tâm hỗ trợ dịch vụ xin Thị thực trung quốc tại tp.hồ chí minh theo lịch đã có được hẹn.

Cảm ơn mang lại sự hợp tác và ký kết của quý khách.

Chinese Visa Application Service Center in Ho bỏ ra Minh City

Điện thoại :(0084) 1900561599 or 028-35285199

E-mail : hcmcenter
hocketoanthue.edu.vn.org

Trung tâm cung ứng dịch vụ xin Thị thực china tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30tháng 7năm 2021


*

1.Theo chế độ và chính sách có liên quan của china và tham khảo thông lệ quốc tế, bước đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, Tổng Lãnh sự tiệm nước cùng hòa Nhân dân nước trung hoa tại tp.hồ chí minh và Trung chổ chính giữa Dịch vụ mừng đón Thị thực trung hoa tại tp.hcm sẽ bắt đầu thu thập mười lốt vân tay của tất cả những fan nộp đối kháng xin thị thực Trung Quốc.

2.Những người tìm việc sau đây rất có thể được miễn thu thập dấu vân tay:

(I.) Đương solo dưới 14 tuổi hoặc trên 70 tuổi;

(II.) Đương solo mang hộ chiếu nước ngoài giao hoặc đủ đk để xin cung cấp thị thực ngoại giao, công vụ hoặc lễ thức của Trung Quốc;

(III.) Đương đối chọi đã được lấy dấu vân tay và đã tất cả thị thực china cùng hộ chiếu trong khoảng 5 năm trên Đại sứ tiệm hoặc Lãnh sự quán china hoặc Trung vai trung phong Dịch vụ đón nhận Hồ sơ Xin Thị thực Trung Quốc;

(IV.) Đương 1-1 có toàn bộ mười ngón tay bị tàn tật hoặc mười vệt vân tay hầu như khôngthể tích lũy được.

3.Xin lưu ý rằng tất cả các đương 1-1 phải đích thân đến Trung trung tâm Dịch vụ đón nhận Hồ sơ Thị thực trung hoa tại thành phố Hồ Chí Minh để đưa dấu vân tay. Người nộp đối chọi phải chịu mọi hậu quả pháp lý bao gồm từ chối nhập cảnh vì giả mạo dấu vân tay hoặc áp dụng dấu vân tay của fan khác để xin thị thực.

4.Tất cả những đương 1-1 xin thị thực cần phải điền vào mẫu 1-1 xin thị thực trực tuyến đường và để lịch hứa trực con đường qua trang web :(https://hocketoanthue.edu.vn/SGN2_VI/). Sau thời điểm đặt kế hoạch hẹn, người sử dụng vui lòng download xuống với in Trang xác thực và Mẫu đối kháng xin thị thực trực đường (in toàn bộ các trang) và cam kết tên vào Trang chứng thực và Mẫu 1-1 xin thị thực trực tuyến. Người sử dụng cần nộp các tài liệu sẽ in sẵn cùng rất hộ chiếu và các hồ sơ bổ sung khác cho Trung tâm cung cấp dịch vụ xin Thị thực trung hoa tại thành phố hồ chí minh theo lịch đã có hẹn.

Cảm ơn mang lại sự hợp tác và ký kết của quý khách.

Chinese Visa Application Service Center in Ho bỏ ra Minh City