Nhảy mang lại nội dung
*

*

Ban Chấp hành trung ương Đoàn khóa XI reviews Đại hội

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện quan trọng đặc biệt của Đại hội: báo cáo chính trị; report kiểm điểm Ban Chấp hành tw Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; nghị quyết Đại hội.

Theo đó, với khẩu hiệu hành vi “Tuổi trẻ việt nam tiên phong, phiên bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phạt triển”, Đại hội đã trải qua thống duy nhất biểu quyết thực hiện 11 tiêu chí trọng tâm; 7 nhiệm vụ, giải pháp cơ phiên bản và 10 đề án trọng điểm.

Các đại biểu biểu quyết trải qua Nghị quyết Đại hội.

Cụ thể những chỉ tiêu được Đại hội thống nhất tiến hành trong nhiệm kỳ 2017 – 2020: 100% cán bộ, đoàn tụ và 80% bạn teen được học tập, cửa hàng triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được tối thiểu 1 tế bào hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, cung ứng thanh thiếu hụt niên yếu đuối thế.

Đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến; trồng bắt đầu 30 triệu cây xanh; cung cấp vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho bạn teen làm gớm tế; hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng chế của thanh niên; support hướng nghiệp đến 10 triệu lượt thanh, thiếu thốn niên; reviews việc tạo cho 1,5 triệu thanh niên; hỗ trợ, trợ giúp 1,5 triệu trẻ em có yếu tố hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1 triệu sum vầy ưu tú đến Đảng…

Để đã có được những kim chỉ nam trên, Đại hội đã xác minh triển khai 3 phong trào hành vi cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi con trẻ xung kích đảm bảo Tổ quốc” vào từng nhóm đối tượng, tiếp tục gia hạn các trào lưu đặc thù.

*

Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử chức vụ túng thư trước tiên Trung ương Đoàn khóa XI

Đồng thời, thực hiện 10 đề án trọng điểm, có Đề án: tăng tốc giáo dục lý tưởng biện pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thanh, thiếu hụt nhi. Bạn teen khởi nghiệp. Tứ vấn, phía nghiệp và reviews việc tạo cho thanh thiếu thốn niên. Đề án Đoàn TNCS tp hcm tham gia phát hành nông buôn bản mới; xung kích bảo đảm môi trường và ứng phó thay đổi khí hậu; tham gia bảo đảm an toàn trật tự, an ninh giao thông; gia nhập phòng, kháng đuối nước và tai nạn ngoài ý muốn thương tích trẻ em; phòng, kháng ma túy vào thanh, thiếu niên. Nâng cấp năng lực giờ Anh cho thanh, thiếu niên Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, bạn hữu Lê Quốc Phong, túng thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: “Đại hội vẫn quyết tâm gây ra Đoàn TNCS hồ chí minh thực sự vững mạnh về tứ tưởng thiết yếu trị, tổ chức triển khai và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sức khỏe trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên thu nhận từ sum họp và cán bộ trẻ có unique giới thiệu mang đến Đảng, cơ quan ban ngành và hệ thống chính trị ở những cấp. Tích cực và lành mạnh đấu tranh đảm bảo Cương lĩnh bao gồm trị, mặt đường lối của Đảng. Thâm nhập góp ý chế tạo Đảng, xây dựng chủ yếu quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” vào nội bộ. Kiến tạo Đoàn TNCS hồ chí minh thực sự là môi trường rèn luyện vào sáng, nghĩa tình để cán cỗ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm hóa học đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ”.