Ngày nay, xu thế di cư từ nông buôn bản lên tỉnh thành đang ngày dần trở phải phổ biến. Mọi bạn đều ý muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tương tự như cuộc sống tốt hơn ở vùng đô thị phồn hoa. Nhưng ở bên cạnh các mặt tích cực và lành mạnh mà nó sẽ đem lại, cuộc sống đời thường thị thành sẽ ngày có tương đối nhiều thách thức rộng với những người nhập cư. Trong nội dung bài viết hôm nay, hãy cùng hocketoanthue.edu.vn cùng mày mò vấn đề này nhé !!

*

Bài luận giờ đồng hồ anh về khía cạnh trái của cuộc sống thường ngày đô thị

Nowadays, large cities are becoming more và more inhabited because of the tendency of the immigration to the city. Even though, it brings about many advantages such as more opportunities of jobs & higher living standard, the urban lifestyle make rural dwellers opt khổng lồ live a different lifestyle than before. Living in a big thành phố may result in many drawbacks as discussed following.

Ngày nay, những thành phố mập ngày càng trở cần đông dân hơn vì xu thế nhập cư vào thành phố. Mặc dù nó mang đến nhiều lợi thế như cơ hội việc làm và mức sinh sống cao hơn, tuy thế lối sinh sống đô thị khiến cho cư dân nông làng đang phải đương đầu với lối sinh sống khác hơn trước. Yếu điểm của việc sống ở tp sẽ được trình diễn các ý theo sau đây.

Urban centers are filled with motorized transport và other sources of pollutants like waste from the large populations of people, or emissions from factories. The urban centers have very few or even totally missing green spaces with higher amount of pollutants that are so harmful for citizens. For a long time, lung cancers, chronic obstructive pulmonary diseases and asthma are just a few diseases common among urban dwellers.

Các trung chổ chính giữa đô thị thường chứa đầy những phương tiện giao thông cơ giới và những nguồn ô nhiễm khác như rác rưởi thải từ các việc quá đông dân số, hoặc khí thải từ các nhà máy. Những trung trung ương đô thị gồm rất ít hoặc thậm chí còn còn thiếu hụt các không khí xanh khiến lượng chất ô nhiễm và độc hại cao rộng rất có hại cho công dân. Vào một thời hạn dài, ung thư phổi, căn bệnh phổi ùn tắc mạn tính cùng hen suyễn chỉ là 1 trong những vài bệnh phổ cập ở tín đồ dân thành thị.

Another disadvantage of living in a city is traffic congestion. Every day, many people have khổng lồ struggle with the transportation jams, who usually face with being late in their office. They are always stuck for many hours on the way lớn work. In addition, more transports on the street are the main distributor of air pollution which can lead lớn many bad effects on man’s health.

Một vô ích khác của cuộc sống thường ngày ở tp là tắc nghẽn giao thông. Mỗi ngày, không ít người phải vật dụng lộn với việc kẹt xe, họ thường xuyên phải đương đầu với vấn đề bị trễ giờ làm cho việc. Họ luôn bị mắc kẹt trong vô số nhiều giờ trên đường đi làm việc. Ngoài ra, nhiều phương tiện đi lại vận chuyển trên phố phố là tác nhân chính của ô nhiễm và độc hại không khí, điều mà hoàn toàn có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu mang lại sức khoẻ con người.

It is undeniable that the cost of living in big cities is much higher than in countryside. The impact of this can result in the expensive cost of the public services such as health service, postal service, education… It will be difficult for the poor & workers to lớn live in big cities with a low minimum wage. They seem to lớn struggle with the rapid changes in the price of basic necessities and public services lượt thích hospitals, schools,…

Không thể khước từ rằng ngân sách sinh hoạt ở những thành phố lớn cao hơn nhiều so với sinh hoạt nông thôn. ảnh hưởng của câu hỏi này có thể dẫn đến ngân sách đắt đỏ cho các dịch vụ công như dịch vụ thương mại y tế, dịch vụ thương mại bưu chính, giáo dục và đào tạo … bạn nghèo và tín đồ lao động ngoài ra phải sinh sống ở các thành phố lớn với mức lương buổi tối thiểu thấp. Họ ngoài ra đang đề nghị vật lộn với sự thay đổi nhanh chóng của ngân sách các sản phẩm thiết yếu hèn và dịch vụ thương mại công cùng như bệnh dịch viện, trường học, …

Học tiếng anh qua các bài luận giờ đồng hồ anh giúp cho bạn tiếp thu được một số trong những lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện rộng các kĩ năng tiếng Anh của mình. Hãy thuộc hocketoanthue.edu.vn tìm hiểu vấn đề xã hội này qua bài viết tiếng anh trên nhé!