mở đầu Hội thi Thiết bị đào tạo và huấn luyện tự làm tp.hồ chí minh năm 2022 ban hành Kế hoạch tiến hành Chương trình cải thiện chất lượng Giáo dục nghề nghiệp của thành phố hồ chí minh năm 2022 kiểm soát và chấn chỉnh công tác quảng bá, chiêu sinh chuyển động giáo dục nghề nghiệp trên địa phận Thành phố

*

*

*

*

Khai mạc hội nghị bồi dưỡng, tập huấn thiết yếu trị hè năm 2022 dành riêng cho đội ngũ bên giáo bên trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hội nghị tập huấn cán bộ làm công tác huấn luyện nghề mang lại lao cồn nông buôn bản tại những quận, huyện, tp Thủ Đức năm 2022

Giáo dục nghề nghiệp là 1 trong bậc học tập của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu đào tạo chuyên môn sơ cấp, chuyên môn trung cấp, trình độ cao đẳng và những chương trình đào tạo công việc và nghề nghiệp khác cho tất cả những người lao động, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu nhân lực trực tiếp vào sản xuất, marketing và dịch vụ, được triển khai theo hai hiệ tượng là huấn luyện và đào tạo chính quy và đào tạo và giảng dạy thường xuyên.


*
2. Giải pháp Giáo dục công việc và nghề nghiệp đã sửa đổi, té sung, huỷ bỏ những pháp luật nào của Luật giáo dục và đào tạo đại học?

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, xẻ sung, bãi bỏ những pháp luật nào của Luật giáo dục đào tạo đại học?


Luật Giáo dục nghề nghiệp và công việc đã sửa đổi, bửa sung, kho bãi bỏ một vài điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 như sau:

- Thay thế nhiều từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” bởi cụm từ “trường trung cấp” trên khoản 3 Điều 37;

- Bỏ những cụm từ trong một số trong những điều như sau:

+ Bỏ cụm từ “cao đẳng,” trên khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 45;

+ Bỏ các từ “trình độ cao đẳng,” trên khoản 1 Điều 6;

+ Bỏ nhiều từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 và Điều 28;

+ Bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản công thừa nhận xếp hạng so với trường cao đẳng” tại khoản 5 Điều 9;

+ Bỏ cụm từ “có trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng” trên điểm b khoản 2 Điều 20;

+ Bỏ nhiều từ “bằng tốt nghiệp cao đẳng” trên khoản 1 Điều 38;

 

+ Bỏ các từ “chương trình huấn luyện cao đẳng” trên Điều 59;

- Bãi quăng quật điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 38.

Đính kèm: