các thầy lang những chạy, vì bệnh dịch đã quá nặng all the herb-doctors had given up, because his illness was already too serious

to pay a bribe, to oil the wheels

chạy đằng trời no possibility of escape

chạy long tóc gáy khổng lồ move heaven & earth

* ttừ

swimmingly, smoothly, in smooth waters

công vấn đề rất chạy the work is running very smoothly


Từ điển Việt Anh - hồ Ngọc Đức

chạy

* verb

To run

cầu thủ chạy theo quả bóng: the players ran after the ball

chạy nhanh như bay: lớn run as fast as a rabbit

chị ấy hay vẫn chạy đi chạy trở lại thăm bố mẹ: she usually makes a run to her parents" home

tàu chạy trê tuyến phố sắt: the train runs on rails

có cảm hứng lành giá chạy qua xương sống: lớn feel a shiver of cold run through one"s spine

máy chạy thông ca: the machine runs through shifts

đồng hồ chạy chậm: this watch runs slow, this watch is slow

đài chạy pin


Từ điển Việt Anh - VNE.

chạy

to run, drive, flow, go, operate; khổng lồ rescue, save


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô search kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ ước ao xem.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiển thị từ bao gồm xác.Khi tra từ tiếng Việt, bạn cũng có thể nhập từ bỏ khóa có dấu hoặc không dấu,tuy nhiên nếu vẫn nhập chữ có dấu thì những chữ tiếp theo cũng phải tất cả dấu với ngược lại,không được nhập cả chữ có dấu cùng không vệt lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*