Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, với phương châm “Mỗi đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện thị, thành đoàn triển khai mô hình Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ. Theo đó, sau khi có kế hoạch của Tỉnh đoàn, các huyện thị, thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai mô hình.
*

“Câu lạc bộ sáng tạo trẻ” là mô hình tập hợp đội ngũ cán bộ, ĐVTN, học sinh có niềm đam mê học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu Khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm, các ý tưởng trí tuệ sáng tạo phục vụ cho học tập, đời sống cũng như lợi ích của con người và xã hội; Câu lạc bộ cũng là môi trường để đoàn viên, thanh niên được trao đổi, học hỏi, truyền cảm hứng, tạo động lực để tiếp tục tạo ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật sáng tạo, nói chung cũng như trang bị cung cấp các mô hình sáng tạo, các phương pháp để nâng cao chất lượng dạy và học trong Chi đoàn giáo viên cũng như học sinh. Các thành viên CLB sáng tạo trẻ cũng chính là các thành viên tích cực tham gia các cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật, Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.
*

Đến nay toàn tỉnh đã triển khai ra mắt được hơn 40 CLB các cấp. Trong quá trình hoạt động, các CLB Sáng tạo trẻ đã góp phần triển khai các nội dung trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động sáng tạo trẻ, hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các sân chơi, cuộc thi sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực.Đẩy mạnh triển khai phong trào “3 trách nhiệm” tập trung vào thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ nhằm tăng hiệu quả làm việc và tỷ lệ hài lòng của người dân. Tập trung thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong khối bằng việc phát huy các ý tưởng, sáng kiến.
*

Bên cạnh đó, CLB Sáng tạo trẻ cũng đã góp phần khuyến khích các bạn ĐVTN, đăng tải các ý tưởng sáng tạo lên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam. Đến nay của thành viên các CLB sáng tạo trẻ là nòng cốt đã góp phần cùng các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đăng tải gần 25.500 ý tưởng sáng tạo (vượt chỉ tiêu Trung ương giao 15.000 ý tưởng đăng tải trên cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam). Đến nay tuổi trẻ Hà Tĩnh đã có gần 50.000 ý tưởng được đăng tải trên Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.
*

Việc ra mắt CLB “Sáng tạo trẻ” đã khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
*