Đối với người học tiếng Anh, ngữ pháp được xem là nền móng hỗ trợ bạn khi học các kỹ năng còn lại như nghe, nói, đọc, viết. Nhưng để có thể giỏi ngữ pháp tiếng Anh, ngoài việc nắm rõ lý thuyết bạn cần phải thực hành. Và một trong những phương pháp thực hành đang được nhiều người áp dụng chính là làm nhiều bài bài tập tiếng anh cơ bản (English grammar exercises) mỗi ngày.

Sai lầm phổ biến khi học ngữ pháp tiếng Anh

Theo cách học truyền thống, mọi người sẽ thường chỉ học lý thuyết, viết ra một danh sách các công thức riêng lẻ, sau đó nhẩm và chép lại nhiều lần để ghi nhớ và chỉ làm một số bài tập có sẵn trong sách.

Phương pháp học này sẽ khiến bạn nhanh quên lý thuyết, mất căn bản, không thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra ngữ pháp, ảnh hưởng đến kết quả học tập, thi cử, khiến bản thân chán nản, thất vọng.

Vì thế, nếu bạn đã học thuộc lý thuyết thì hãy dành nhiều thời gian làm những bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises) để giúp bạn củng cố kiến thức, nâng cao khả năng phản xạ. Bạn có thể tìm thấy vô số bài tập ngữ pháp ở nhiều tài liệu, trên các website,…


*
*

Ngữ pháp tiếng Anh rất phong phú, do đó chỉ thể hiện vỏn vẹn trong một bài viết là không thể. Nên chúng tôi chỉ cung cấp, chia sẻ những gì quan trọng, cần thiết để giúp mọi người ôn tập kiến thức, nâng cao thêm ngữ pháp tiếng Anh của mình.

Một số bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises)

** Bài tập các thì trong tiếng Anh

1/ I’ve got a computer ,but I ….. (not/use) it much.

2/ After Larry ….. (to see) the film on TV, he decided to buy the book.

3/ Have you got an umbrella? It ….. (start) to rain.

4/ We couldn’t afford to keep our car, so we ….. (sell) it.

5/ I … (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They … (go) to Paris and I ….. (go) to Rome. We … (have) a chat while we … (wait) for our flights.

6/ I’d better have a shower. I (not/have)….. one since Thursday.

7/ Before you came, she….. (go) to school.

8/ For several years, his ambition……. (be) to be a pilot.

9/ Mike…… (phone) one hour ago.

10/ Our teacher usually…. (give) us many exercises.

** Bài tập về câu điều kiện

1/ If you (find) _________ a skeleton in the cellar, don’t mention it to anyone.

2/ If I __________ (have) the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

3/ I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.

4/ If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.

5/ If the weather ___________________(not change), we will reach the top of the mountain.

** Bài tập về câu bị động

1/ My father waters this flower every morning. 

2 The manager didn’t phone the secretary this morning.

3/ He has broken his nose in a football match.

4/ Have you sent the Christmas cards to your family?

5/ They find that the job is not suitable for a girl like her.

Ngoài việc làm các đề thi, bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản (English grammar exercises), bạn có thể trao dồi ngữ pháp tiếng Anh bằng cách đọc nhiều sách, báo, tiểu thuyết, truyện tiếng Anh, thường xuyên trò chuyện, giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè, thầy cô hay những người bản ngữ, rèn luyện viết những mẫu truyện ngắn, nhật ký, blog, mail, … bằng tiếng Anh. Thực hành thường xuyên sẽ giúp bạn nắm vững ngữ pháp, giúp bạn hoàn thiện cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết một cách dễ dàng.