MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc -------

Số: 574/QĐ/KL-VP

Hà Nội, ngày 17 mon 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VƯỜNQUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ đưa ra quyết định số22/2008/QĐ-BNN ngày 28 mon 01 năm 2008 của bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và Pháttriển nông làng mạc về nguyên lý chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cỗ máy củaCục Kiểm lâm;Căn cứ đưa ra quyết định số 977/QĐ/BNN-TCCB ngày 01 tháng tư năm 2008 của bộ trưởng BộNông nghiệp và cải tiến và phát triển nông làng về bàn giao Vườn non sông Cúc Phương choCục Kiểm lâm cai quản lý;Xét ý kiến đề nghị của Chánh văn phòng và công sở Cục và người có quyền lực cao Vườn quốc gia Cúc Phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vịtrí và chức năng

Vườn quốc gia Cúc Phương là đơnvị sự nghiệp thuộc cục Kiểm lâm, có tính năng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vàcác giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan; gia hạn tác dụng chống hộ của rừng; tổchức các vận động nghiên cứu khoa học, dịch vụ môi trường sinh thái; giáo dụcmôi ngôi trường theo quy hoạch và pháp luật.

Vườn giang sơn Cúc Phương bao gồm tưcách pháp nhân, có con vết riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theoquy định của pháp luật.

Trụ sở chủ yếu của Vườn nước nhà đặttại làng mạc Cúc Phương, thị trấn Nho Quan, tỉnh giấc Ninh Bình.

Điều 2. Nhiệmvụ với quyền hạn

1. Quản lí lý, bảo vệ, bảo tồn cáchệ sinh thái xanh tự nhiên, những loài sinh vật đặc hữu; hồi sinh tài nguyên với cảnhquan thiên nhiên.

a) Bảo vệ, bảo tồn những hệ sinhthái từ bỏ nhiên:

- Bảo vệ, bảo tồn trở nên tân tiến bềnvững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, mối cung cấp nước và các nhân tốthiên nhiên khác;

- phòng cháy, trị cháy rừng; phòngtrừ bệnh dịch và sinh trang bị ngoại lai xâm hại; ngăn ngừa xử lý kịp thời những hànhvi xâm sợ hãi rừng, môi trường xung quanh cảnh quan.

b) Phục hồi các hệ sinh thái xanh tựnhiên, các loài động, thực đồ gia dụng có nguy cơ bị hay chủng; bảo đảm tính nhiều dạngsinh học;

c) tham gia xây dựng dự án công trình và tổchức thực hiện các chuyển động thu hút xã hội tham gia quản ngại lý, đóng góp phần nângcao đời sống của dân chúng vùng đệm theo phương châm bảo tồn và trở nên tân tiến bền vững;

d) bảo tồn và tôn tạo các ditích kế hoạch sử, văn hóa cảnh quan liêu trong Vườn.

2. Nghiên cứu và phân tích khoa học cùng hợptác quốc tế

a) Tổ chức nghiên cứu và phân tích khoa học vềbảo vệ, bảo tồn, cải tiến và phát triển động, thực đồ gia dụng rừng, phong phú và đa dạng sinh học, đặc biệt quan trọng làđối với những loài động, thực đồ quý, hiếm đặc hữu, nguy cấp;

b) Tổ chức những dịch vụ nghiên cứukhoa học, học hành tại Vườn;

c) tạo ra chương trình, kế hoạch,đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học; tổ chức triển khai thực hiện sau khoản thời gian được duyệt;

d) Sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm,bảo tồn mối cung cấp gien những loài động, thực đồ dùng quý hiếm;

đ) thiết kế chương trình, dự ánhợp tác thế giới về cai quản lý, bảo vệ, bảo tồn, cách tân và phát triển tài nguyên thiên nhiênvà đa dạng chủng loại sinh học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được duyệttheo phân cung cấp của viên Kiểm lâm;

e) phân tích xây dựng các môhình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư làm việc vùng đệm, tế bào hìnhlàng du lịch, hướng dẫn chuyển nhượng bàn giao kỹ thuật đến nhân dân trong vùng đệm.

3. Tổ chức thương mại & dịch vụ môi trường

a) xây dựng trình chăm chú quy hoạch,dự án trở nên tân tiến dịch vụ môi trường, du ngoạn sinh thái của sân vườn và tổ chức thựchiện. Tạo nguồn thu từ du lịch để chi tiêu cho công tác làm việc quản lý, bảo vệ, bảo tồnvà vạc triển;

b) tổ chức liên doanh, liên kết,cho thuê môi trường xung quanh rừng để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch với quyđịnh hiện hành; hướng dẫn, chất vấn và tính toán các chuyển động kinh doanh du lịchsinh thái của những tổ chức, cá nhân theo thích hợp đồng đã ký kết;

c) Tuyên truyền, giáo dục môitrường nâng cấp nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường xung quanh cho khách du lịchvà cộng đồng; triển khai các chuyển động quảng bá, tiếp thị để thu bán chạy du lịch.

4. TrìnhCục trưởng viên Kiểm lâm những chương trình, dự án đầu tư, là chủ đầu tư chi tiêu các dự ántheo công cụ hiện hành của nhà nước.

5. Tuyên truyền,phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, khám nghiệm việc thực hiện chính sách, điều khoản vềquản lý bảo vệ rừng, bảo tồn trong Vườn cùng vùng đệm.

6. Quản lý tàichính, gia tài được giao; triển khai các luật về chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, kháng lãng phí, kháng thamnhũng; cải tân hành chủ yếu theo quy định của phòng nước.

7. Làm chủ bộ máytổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luậttheo phân cung cấp của cục trưởng viên Kiểm lâm và các quy định hiện nay hành ở trong phòng nước.

8. Thực hiện cácnhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của viên trưởng cục Kiểm lâm.

Điều 3. Cơ cấutổ chức

1. Lãnh đạo Vườnquốc gia Cúc Phương có Giám đốc vườn làm cho Hạt trưởng hạt Kiểm lâmvà các Phó chủ tịch vườn vày Cục trưởng viên Kiểm lâm bửa nhiệm, miễn nhiệm theophân cấp cai quản cán cỗ của Bộ.

Giám đốc chịu tráchnhiệm trước cục trưởng và trước lao lý về tổng thể các buổi giao lưu của Vườn.Phó chủ tịch giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước người có quyền lực cao và trước phápluật về việc thực hiện nhiệm vụ được người đứng đầu phân công.

2. Máy bộ làm việc

a) hạt Kiểm lâm;

b) phòng Kế hoạch, Tài chính;

c) Phòng khoa học và hợp tác và ký kết quốctế;

d) Phòng tổ chức - Hành chính;

đ) Trung tâm dịch vụ - du lịchsinh thái và giáo dục đào tạo môi trường;

e) Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động,thực đồ dùng hoang dã quý hiếm.

Giám đốc Vườn tổ quốc CúcPhương qui định chức năng, trọng trách của phân tử Kiểm lâm, những Phòng cùng Trung tâm;xây dựng quy chế làm việc của vườn cửa trình cục trưởng phê duyệt trước lúc quyết định;bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cung cấp quảnlý cán bộ của cục trưởng cục Kiểm lâm và luật pháp hiện hành ở trong nhà nước.

Điều 4. Hiệulực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày ký.

Điều 5.Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng công sở Cục, giám đốc Vườnquốc gia Cúc Phương với Trưởng các phòng công dụng của Cục chịu trách nhiệm thihành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - những vụ TCCB,KH,TC, KHCN&MT; - viên LN, QLXDCT; - Lưu: VP.

Bài viết liên quan