Gần tới thi vào cuối kỳ nhưng chúng ta vẫn mãi vẫn loay hoay với những bài tập vạc âm s, es và ed. Nếu như khách hàng vẫn không ghi nhớ được những quy tắc thì hãy xem thêm các bài viết về cách vạc âm ed, cách phát âm s với es của ELSA Speak để giao hàng học tiếng Anh online và offline thật công dụng nhé. Sau thời điểm đã thuộc những mẹo và quy tắc hãy thuộc làm các dạng bài xích tập tiếp sau đây cùng ELSA nào!


*

Đuôi ed vạc âm là /t/ khi cồn từ bao gồm phát âm xong bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phát âm là /ed/ khi hễ từ bao gồm phát âm chấm dứt bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed phát âm là d với tất cả các trường vừa lòng còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn mong muốn nghe đúng đắn cách phát âm? coi ngay phía dẫn cài đặt gói Elsa Speak Trọn đời.


*

Có thể chúng ta quan tâm: Đào tạo tài năng bán hàng chuyên nghiệp 4.0

Bài tập dượt phát âm ed online:

1. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
7. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
8. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập phạt âm ed trọng tâm

rất có thể bạn quan tiền tâm: Quy trình giảng dạy nhân viên bán hàng hiệu quả, đúng mực cho hầu hết doanh nghiệp

Đáp án của bài tập phát âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, đôi mươi – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

Phát âm s, es

Mẹo/ biện pháp làm bài tập phạt âm s, es chuẩn xác nhất:

Từ kết thúc bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ ngừng bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm phát âm là /z/.Trường hợp quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ hiểu là /iz/.

Trong đó:

Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ giải pháp phát âm s/ es đơn giản và dễ dàng nhất là nhớ các âm kèm biện pháp đọc tương ứng, như giải pháp hướng dẫn giải bài tập phát âm s/es sinh sống trên.


*
Bài tập vạc âm s, es tất cả 3 giải pháp đọc là /s/, /z với /iz/

rất có thể bạn quan tâm: Các bề ngoài đào sinh sản tại công ty trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Bài tập s, es có đáp án:

1. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
2. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
3. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
4. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
5. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
6. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
7. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
8. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
9. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
11. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
13. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
14. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
20. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
24. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
25. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. PresidentB. BusyC. HandsomeD. Desire
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
Bài tập vạc âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, trăng tròn – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Có thể chúng ta quan tâm: Quy trình giảng dạy nhân sự kết quả nhất cho hầu hết doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm: Quy trình đào tạo và huấn luyện nhân viên new chất lượng, hiệu quả cho hầu như doanh nghiệp

Bài tập nhấn trọng âm giờ Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. InterviewB. communityC. vocationalD. idea
24. A. NationalB. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , đôi mươi – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C


Trên đây là bài tập phát âm giờ đồng hồ Anh ở 3 dạng bao gồm phát âm ed, phát âm s cùng es cùng trọng âm. Bạn hãy thử có tác dụng và so sánh đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn muốn luyện tập nhiều hơn nữa với những bài bác tập vạc âm, hãy tải phần mềm học giờ đồng hồ Anh online ELSA Speak và học hàng ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói giờ đồng hồ Anh ELSA Speak.

rất có thể bạn quan lại tâm: Chương trình đào tạo và huấn luyện tiếng Anh cho khách hàng hiệu quả, quality hàng đầu


1. Mẹo làm bài xích tập phân phát âm s/es luôn đúng?

Từ kết thúc bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ kết thúc bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm phát âm là /z/.Trường hợp đặc biệt quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
2. Mẹo làm bài bác tập đánh trọng âm

Người học nên khám phá mẹo làm bài xích tập tiến công trọng âm luôn luôn đúng theo phép tắc 10 ngón tay giúp ghi nhớ nhanh chóng và dễ nhớ quy tắc tiến công trọng âm.