Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập các thì trong tiếng AnhMột số bài bác tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ Anh tham khảo
100 bài xích tập quá khứ tiếp diễn có lời giải | bài bác tập Past Continuous
Trang trước
Trang sau

100 bài bác tập quá khứ tiếp diễn có lời giải | bài bác tập Past Continuous

Tương ứng cùng với từng bài xích trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài xích tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này khiến cho bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình diễn trong loạt bài xích Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập thì thừa khứ tiếp diễn trong giờ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo tại chương: Thì vượt khứ tiếp tục trong tiếng Anh.

Với những từ new mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tò mò vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm chấm dứt bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đấy là phần Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn:

Sau khi làm dứt mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn bấm chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: What were you doing at these time? Write sentences as in the example. The past continuous is not always necessary (see the second example).

1. (at 8 o"clock yesterday evening) I was having dinner.

2. (at 5 o"clock last Monday) I was on a bus on my way home.

3. (at 10.15 yesterday morning) ..........

4. (at 4:30 this morning) ..........

5. (at 7:45 yesterday evening) ..........

6. (half an hour ago) ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

3. I was working

4. I was in bed asleep

5. I was getting ready lớn go out

6. I was watching TV at home


Bài 2: Use your own ideas to complete the sentences.Use the past continuous.

1. Matt phoned while we were having dinner.

2. The doorbell rang while I ..........

3. We saw an accident while we ..........

4. Ann fell asleep whiel she ..........

5. The television was on, but nobody ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. Was having a shower

3. Were waiting the bus

4. Was reading the paper

5. Was watching it


Bài 3: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. I saw (see) Sue in town yesterday, but she ... (not/see) me. She ... (look) the other way.

2. I ... (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They ... (go) to lớn Paris và I ... (go) to Rome. We ... (have) a chat while we ... (wait) for our flights.

3. I ... (cycle) home yesterday when a man ... (step) out into the road in front of me. I ... (go) quite fast, but luckily I ... (manage) khổng lồ stop in time and ... (not/hit) him.

Hiển thị đáp án

1. Didn"t see ... Was looking

2. Met ... Were going ... Was going ... Had ... Were waiting

3. Was cycling ... Stepped ... Was going ... Managed ... Didn"t hit


Bài 4: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. Jenny was waiting (wait) for me when I arrived (arrive).

2. "What ... (you/do) at this time yesterday?" I was asleep.

3. "... (you/go) our last night? "No,I was too tired"?

4. How fast ... (you/drive) when the accident ... (happen)?

5. Sam ... (take) a photograph of me while I ... (not/look).

6. We were in a very difficult position. We ... (not/know) what lớn do.

7. I haven"t seen Alan for ages. When I last ... (see) him, he ... (try) to lớn find a job.

8. I ... (walk) along the street when suddenly I ... (hear) footsteps behind me. Somebody ... (follow) me. I was scared and I ... (start) khổng lồ run.

9. When I was young, I ... (want) khổng lồ be a pilot.

10. Last night I ... (drop) a plate when I ... (do) the washing up ... Fortunatel it ... (not/break).

Hiển thị đáp án

2. Were you doing

3. Did you go

4. Were you driving ... Happened

5. Took ... Wasn"t looking

6. Din"t know

7. Saw ... Was trying

8. Was walking ... Heard ... Was following ... Started

9. Wanted

10. Dropped ... Was doing ... Didn"t break


Đã có tiện ích hocketoanthue.edu.vn trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ Anh của chúng tôi một phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hocketoanthue.edu.vnteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.hocketoanthue.edu.vn để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.