Trong tiếng Anh tất cả rất nhiều phương pháp để đưa ra một câu đề nghị, tùy theo từng ngôi trường hợp và ngữ cảnh chúng ta sẽ dùng những kết cấu câu đề xuất khác nhau. Trong bài viết này ietlscaptoc.com.vn vẫn cung cấp cho mình kiến thức về cấu trúc câu đề xuất trong giờ Anh thường được sử dụng nhất.


1. Câu ý kiến đề nghị là gì?

Câu kiến nghị trong giờ Anh được hiểu là một trong dạng chủng loại câu dùng để thể hiện mong ước của tín đồ dành cho những người nghe. Kề bên đó, câu ý kiến đề xuất còn được dùng nhằm mô tả đề xuất ý kiến hoặc ý tưởng phát minh của bạn nói dành cho tất cả những người xung quanh.

Ngoài ra, câu đề nghị thường lộ diện trong văn phong giao tiếp hàng ngày tương đối nhiều.

Ví dụ:

Let’s go!

Đi thôi nào!

Let’s go home. My mother called me.

Về bên thôi nào. Mẹ tôi đã gọi cho tôi rồi.

How about drinking a little water?

Vậy uống một chút ít nước đạt được không vậy?

2. Sử dụng cấu trúc của Let’s, What about, How about, Why not để lấy ra đề xuất, gợi ý

Cùng ý nghĩa sâu sắc là chuyển ra khuyến cáo hoặc gợi ý những hồ hết động trường đoản cú Let’s, What about, How about, Why not gồm cách sử dụng và cấu tạo khác nhau.

*
*
*
*
Cấu trúc Suggest

Dưới đây là những cấu trúc câu ý kiến đề xuất với suggest thường dùng nhất.

5.1. Cần sử dụng trong trường hợp trang trọng, nói chung chung ko ám có một đối tượng rõ ràng nào.

Suggest + V-ingVí dụ: I suggest going out for lunch, but my parents don’t want

( Tôi đề nghị ra bên ngoài ăn trưa nhưng phụ huynh tôi ko muốn)

5.2. Khi mong muốn khuyên ai đề nghị làm gì

Suggest + (that) + S + should + V(nguyên dạng)Ví dụ: Mom suggests (that) I should perform one more exercise

( Mẹ ý kiến đề nghị (rằng) bé nên thực hiện thêm một bài tập nữa)

5.3. Đề nghị (rằng) ai có tác dụng gì

Suggest + (that) + S + subjunctive VerbVí dụ: She suggests (that) we buy something to lớn eat.

(Cô ấy đề nghị cửa hàng chúng tôi nên cài thêm vài thứ để ăn)

5.4. Đề xuất địa diểm, khu vực chốn,…

Suggest + wh-questionVí dụ: Can you suggest what special dishes in Hanoi?

(Bạn hoàn toàn có thể gợi ý một vài ba món ăn đặc sản nổi tiếng ở hà nội thủ đô không?)

5.5. Đề nghị một điều gì đó

Suggest + N/noun phrase (+ to lớn …)Ví dụ: My sister suggests a song to me yesterday.

(Chị gái tôi đề xuất cho tôi một bài xích hát ngày hôm qua)

6. Bài tập

Bài tập vận dụng

Bài tập 1

Viết lại câu ý kiến đề nghị với nghĩa tương tự, dùng từ gợi ý:

Let’s go lớn school this weekend.

=> What about

Let’s have a meeting on Monday.

=> Shall

How about going to play table tennis with us?

=> Why

Would you like to go khổng lồ the movies tomorrow?

=> Let’s

Shall we get up early khổng lồ enjoy sunrise on the beach?

=> How about

Why don’t we go out to lớn have dinner?

=> How about

Bài tập 2

Chọn câu trả lời đúng

1. Why don’t we…….out lớn eat dinner tonight?

A. GoB. Lớn goC. Going

2. I want to buy a dress for party. What about…….shopping?

A. To lớn goB. GoingC. Go

3. I’ve bought a new pair of sneakers. Let’s………soccer.

A. PlayingB. To playC. Play

4. There is a new movie. …….to see with me?

A. Shall youB. Would you likeC.Why don’t you

5. What should we vì chưng On Saturday? …….we have a picnic?

A. ShallB. How aboutC. Let’s

6. Rose………dancing together at the wedding.

A. SuggestB. Would suggestC. Suggests

7. Hello Tom. We’re going lớn the circus. Why………you come together?

A. DoB. Don’tC. Not

8. Maybe you’ve got a flu. ……….have a check?

A. Why don’t youB. Would you likeC. Shall you

9. It’s going to lớn rain. I suggest………a taxi.

A. TakeB. To lớn takeC. Taking

10. Good morning, Madam. ……..I help you?

A. CanB. Would you likeC. Let’s

Đáp án

Đáp án bài 1What about going to school this weekend?Shall we have a meeting on Monday?Why don’t you go khổng lồ play table tennis with us?Let’s go to the movies tomorrow.How about getting up early khổng lồ enjoy sunrise on the beach?How about going out khổng lồ have dinner.Đáp án bài bác tập 2ABCBACBACA

Trên đấy là tổng hợp kỹ năng về cấu tạo đưa ra câu đề nghị trong giờ Anh. Hy vọng rằng bài viết của hocketoanthue.edu.vn để giúp đỡ ích đến bạn. Chúc bàn sinh hoạt tập thiệt tốt!