Đăng nhập Facebook
*
Google
**

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên bài xích 1: Tập hợp. Bộ phận của tập phù hợp bài 2: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái bài 3: Ghi số thoải mái và tự nhiên bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp bé bài xích 5: Phép cùng và phép nhân bài bác 6: Phép trừ với phép phân tách bài xích 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số bài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ số bài xích 9: sản phẩm tự tiến hành các phép tính bài bác 10: tính chất chia không còn của một tổng bài bác 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, đến 5 bài 12: dấu hiệu chia hết mang lại 3, đến 9 bài bác 13: Ước cùng bội bài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nhân tố bài xích 15: Phân tích một trong những ra quá số yếu tắc bài bác 16: Ước chung và bội phổ biến bài xích 17: Ước chung lớn nhất bài bác 18: Bội chung bé dại nhất Ôn tập chương 1 Chương 1: Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên bài bác 1: Tập thích hợp bài xích 2: biện pháp ghi số tự nhiên và thoải mái bài bác 3: máy tự vào tập hợp các số tự nhiên và thoải mái bài xích 4: Phép cùng và phép trừ số tự nhiên và thoải mái bài bác 5: Phép nhân cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên rèn luyện chung trang 21 bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên bài bác 7: đồ vật tự thực hiện các phép tính rèn luyện chung trang 27 bài bác tập cuối Chương 1 trang 28 Chương 2: Tính phân tách hết trong tập hợp các số tự nhiên và thoải mái bài xích 8: quan tiền hệ phân chia hết và đặc thù bài xích 9: tín hiệu chia hết bài xích 10: Số yếu tố luyện tập chung trang 43 bài bác 11: Ước chung. Ước chung lớn số 1 bài xích 12: Bội chung. Bội chung nhỏ tuổi nhất rèn luyện chung trang 54 - 55 bài bác tập cuối Chương 2 trang 56 Chương 3: Số nguyên bài 13: Tập hợp những số nguyên bài xích 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên bài 15: Quy tắc lốt ngoặc rèn luyện chung trang 69 bài xích 16: Phép nhân số nguyên bài xích 17: Phép chia hết. Ước cùng bội của một vài nguyên rèn luyện chung trang 75 bài tập cuối Chương 3 trang 76 Chương 4: một số hình phẳng trong thực tế bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác phần lớn bài 19: hình chữ nhật. Hình thoi hình bình hành. Hình thang cân nặng bài 20: Chu vi và ăn mặc tích của một số trong những tứ giác đang học rèn luyện chung trang 95 - 96 bài bác tập cuối Chương 4 trang 97 Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên bài 21: Hình tất cả trục đối xứng bài 22: Hình tất cả tâm đối xứng luyện tập chung trang 108 - 109 bài bác tập cuối Chương 5 trang 110 Thực hành vận động trải nghiệm bài xích 1: Tấm thiệp và phòng học tập của em bài bác 2: Vẽ hình đơn giản với ứng dụng geogebra bài xích 3: Sử dụng máy vi tính cầm tay Chương 6: Phân số bài 23: mở rộng phân số. Phân số bằng nhau bài xích 24: đối chiếu phân số. Láo lếu số dương rèn luyện chung trang 13 bài xích 25: Phép cùng và phép trừ phân số bài 26: Phép nhân cùng phép phân chia phân số bài bác 27: Hai bài toán về phân số rèn luyện chung trang 25 bài xích tập cuối chương 6 trang 27 Chương 7: Số thập phân bài xích 28: Số thập phân bài 29: tính toán với số thập phân bài 30: làm cho tròn và ước lượng bài bác 31: một số trong những bài toán về tỉ số và tỉ số tỷ lệ rèn luyện chung trang 41 bài tập cuối chương 7 trang 42 Chương 8: mọi hình học cơ bạn dạng bài bác 32: Điểm và mặt đường thẳng bài xích 33: Điểm nằm trong lòng hai điểm. Tia bài bác 34: Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp bài bác 35: Trung điểm của đoạn trực tiếp rèn luyện chung trang 57 bài xích 36: Góc bài 37: Số đo góc luyện tập chung trang 65 bài bác tập ôn cuối chương 8 trang 67 Chương 9: dữ liệu và phần trăm thực nghiệm bài 38: tài liệu và tích lũy dữ liệu bài 39: Bảng thống kê với biểu đồ gia dụng tranh bài xích 40: Biểu thứ cột bài 41: Biểu vật dụng cột kép rèn luyện chung trang 87 bài bác 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm bài xích 43: phần trăm thực nghiệm rèn luyện chung trang 97 bài bác tập ôn cuối chương 9 trang 99 vận động thực hành thử dùng trang 99 Kế hoạch chi tiêu cá nhân và mái ấm gia đình vận động thể thao làm sao được ái mộ nhất trong hè? ĐỀ THI TOÁN 6 Đề thi Toán 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án Chương 1: Số thoải mái và tự nhiên bài 1: Tập phù hợp bài xích 2: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên bài 3: Phép cộng, phép trừ những số tự nhiên bài 4: Phép nhân, phép chia những số tự nhiên bài bác 5: Phép tính lũy quá với số mũ tự nhiên và thoải mái bài bác 6: sản phẩm tự thực hiện các phép tính bài xích 7: quan lại hệ phân chia hết. đặc điểm chia hết bài bác 8: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5 bài xích 9: tín hiệu chia hết đến 3, mang đến 9 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số bài bác 11: Phân tích một vài ra quá số yếu tố bài 12: Ước tầm thường và mong chung lớn số 1 bài bác 13: Bội chung và bội chung nhỏ tuổi nhất bài xích tập cuối chương 1 Chương 2: Số nguyên bài bác 1: Số nguyên âm bài bác 2: Tập hợp những số nguyên bài bác 3: Phép cộng các số nguyên bài bác 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc bài bác 5: Phép nhân các số nguyên bài xích 6: Phép phân chia hết hai số nguyên. Quan liêu hệ phân tách hết trong tập vừa lòng số nguyên bài bác tập cuối chương 2 Chương 1: Số thoải mái và tự nhiên bài 1: Tập hợp, bộ phận của tập vừa lòng bài 2: Tập đúng theo số tự nhiên. Ghi số tự nhiên và thoải mái bài 4: Lũy quá với số mũ thoải mái và tự nhiên bài bác 5: vật dụng tự thực hiện các phép tính bài bác 6: phân chia hết và chia tất cả dư. Tính chất chia hết của một tổng bài 7: dấu hiệu chia hết mang lại 2, đến 5 bài xích 8: dấu hiệu chia hết cho 3, mang đến 9 bài xích 9: Ước với bội bài bác 10: Số nguyên tố. Thích hợp số. Phân tích một số trong những ra vượt số nhân tố bài bác 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất bài xích 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất bài tập cuối chương 1 Chương 2: Số nguyên bài 1: Số nguyên âm cùng tập hợp các số nguyên bài bác 2: đồ vật tự trong tập hòa hợp số nguyên bài bác 3: Phép cùng và phép trừ nhị số nguyên bài xích 4: Phép nhân với phép chia hết nhì số nguyên bài xích tập cuối chương 2 Chương 3: Hình học trực quan cùng hình phẳng trong thực tế bài bác 1: hình vuông vắn - Tam giác đa số - Lục giác hầu hết bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân bài 3: Chu vi và mặc tích của một vài hình trong thực tiễn bài bác tập cuối chương 3 Chương 5: Phân số bài bác 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên bài bác 2: đặc điểm cơ bạn dạng của phân số bài xích 3: đối chiếu phân số bài bác 4: Phép cộng và phép trừ phân số bài 5: Phép nhân cùng phép phân tách phân số bài bác 6: quý giá phân số của một vài bài 7: lếu số bài xích tập cuối chương 5 Chương 6: Số thập phân bài xích 1: Số thập phân bài xích 2: các phép tính với số thập phân bài 3: có tác dụng tròn số thập phân và mong lượng công dụng bài xích 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm bài bác 5: vấn đề về tỉ số xác suất bài xích tập cuối chương 6 Chương 7: Hình học tập trực quan lại bài 1: Hình tất cả trục đối xứng bài 2: Hình có tâm đối xứng bài 3: vai trò của tính đối xứng trong quả đât tự nhiên bài bác tập cuối chương 7 Chương 8: Hình học tập phẳng và những hình học cơ bản bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp bài 2: cha điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng bài bác 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn trực tiếp bài 5: Trung điểm của đoạn trực tiếp bài xích 6: Góc bài 7: Số đo góc. Các góc quan trọng bài tập cuối chương 8 Chương 9: một số yếu tố xác suất bài xích 1: Phép phân tích - Sự khiếu nại bài 2: xác suất thực nghiệm bài bác tập cuối chương 9 Chương 2: Số nguyên bài 1: làm quen với số âm bài xích 2: Tập hợp những số nguyên bài bác 3: thứ tự vào tập hợp các số nguyên bài bác 4: cùng hai số nguyên thuộc dấu bài bác 5: cộng hai số nguyên khác dấu bài 6: đặc thù của phép cộng các số nguyên bài xích 7: Phép trừ nhị số nguyên bài xích 8: Quy tắc dấu ngoặc bài xích 9: Quy tắc gửi vế bài 10: Nhân nhị số nguyên khác vệt bài bác 11: Nhân nhị số nguyên thuộc dấu bài xích 12: đặc thù của phép nhân bài xích 13: Bội và ước của một vài nguyên Ôn tập chương 2 Chương 1: Đoạn thẳng bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp bài xích 2: ba điểm thẳng sản phẩm bài bác 3: Đường thẳng đi qua hai điểm bài 5: Tia bài bác 6: Đoạn trực tiếp bài xích 7: Độ lâu năm đoạn thẳng bài xích 8: khi nào thì AM + MB = AB? bài xích 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Ôn tập chương 1 Hình học tập Chương 3: Phân số bài 1: mở rộng khái niệm phân số bài xích 2: Phân số cân nhau bài bác 3: tính chất cơ phiên bản của phân số bài xích 4: Rút gọn gàng phân số bài bác 5: Quy đồng mẫu các phân số bài xích 6: đối chiếu phân số bài xích 7: Phép cộng phân số bài xích 8: đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân số bài xích 9: Phép trừ phân số bài 10: Phép nhân phân số bài 11: đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số bài bác 12: Phép chia phân số bài 13: lếu số. Số thập phân. Phần trăm bài bác 14: Tìm cực hiếm phân số của một số trong những cho trước bài bác 15: Tìm một trong những biết cực hiếm một phân số của chính nó bài xích 16: tra cứu tỉ số của nhì số Ôn tập chương 3 Chương 2: Góc bài 1: Nửa mặt phẳng bài xích 2: Góc bài 3: Số đo góc bài xích 4: khi nào thì xOy + yOz = xOz bài bác 5: Vẽ góc cho biết số đo bài bác 6: Tia phân giác của góc bài bác 8: Đường tròn bài bác 9: Tam giác Ôn tập chương 2 Hình học tập Trắc nghiệm tổng phù hợp Toán 6 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học tập kì 1 gồm đáp án Đề thi Toán 6 học tập kì 2 tất cả đáp án