Lặng nhìn chiều thu lòng thương nhớ ai. Gió đưa man mác gợi những u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ nhỏ ngồi đếm lá rơi. Đếm từng nào lá mà bé chưa về. Rất lâu rồi con bé xíu ngây thơ. Mẹ hay chăm lo bên con. Bà mẹ bảo người mẹ thương con nhiềụ Thu xưa nhìn lá rơi hoài. Mến con người mẹ trông con về. Chờ mong tin bé ngày tháng. Lòng đầy lo đau khổ nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về. Chiều nay ngồi phía trên lòng thương nhớ ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Thời xưa con bé xíu ngây thơ. Mà nay con sẽ ra đi. Chị em già chờ ý muốn con về.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.