Trước thời điểm đi xa, bác bỏ đã để lại bản Di chúc linh nghiệm là tài sản niềm tin vô giá, là các lời dặn dò và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho những thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thắp nhang tưởng niệm chưng Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 14/8, tại Đền thờ quản trị Hồ Chí Minh , bố Vì, Hà Nội, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhà trì Lễ dâng hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của quản trị Hồ Chí Minh cùng 53 năm tiến hành Di chúc linh nghiệm của Người.

Tại Đền thờ quản trị Hồ Chí Minh bên trên Đỉnh Vua, núi ba Vì, núi Tổ trung tâm linh của fan Việt, quản trị nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên quản trị Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng những vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, bên nước, Ủy ban trung ương Mặt trận non nước Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và đại diện dòng bọn họ Nguyễn Sinh, loại họ Hoàng Xuân sinh hoạt Kim Liên, nam giới Đàn, tỉnh nghệ an đã đại diện thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước thành kính dưng hoa, thắp nhang tưởng nhớ quản trị Hồ Chí Minh theo phong tục, truyền thống lâu đời của dân tộc.

Trước cơ hội đi xa, bác bỏ đã nhằm lại bạn dạng Di chúc thiêng liêng là tài sản lòng tin vô giá, là những lời căn dặn và cảm tình thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Kỷ niệm lần sản phẩm công nghệ 53 Ngày Bác đi xa theo phong tục, truyền thống lâu đời của dân tộc và 53 năm triển khai di chúc của Người, cũng chính là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng niệm và tri ân công tích trời biển cả của Người so với dân tộc Việt Nam.

Đây cũng chính là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục tăng mạnh học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.

Qua đó, un đúc thêm lòng tin và mong ước vươn lên của dân tộc để xây dựng quốc gia Việt nam giới hùng cường, sánh vai với những nước bầu chúng ta khắp năm châu sau này như mong muốn của bác bỏ lúc sinh thời.

*

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và những đại biểu thắp nhang tưởng niệm bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thắp nhang tưởng niệm bác bỏ Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*

Hoạt cồn của quản trị nước trên Đền thờ bác bỏ Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*

Hoạt cồn của chủ tịch nước trên Đền thờ bác Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*

buổi giao lưu của Chủ tịch nước trên Đền thờ bác bỏ Hồ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Link bài xích gốc: https://www.vietnamplus.vn/dang-huong-ky-niem-53-nam-ngay-mat-cua-chu-tich-ho-chi-minh/811070.vnp