Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 88
Tổng truy cập:     3659905
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

 

Doanh nghiệp trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

 
Sau khi làm đặt in hóa đơn xong Doanh nghiệp cần làm thông báo phát hành hóa đơn và phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.thủ tục thông báo phát hành hóa đơn
 
- Cách thức thực hiện: 
+ Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.
+ Qua hệ thống bưu chính.
+ Gửi bằng văn bản thông qua cổng thông tin điện tử của CQT. 
- Hồ sơ:
+ Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Thông báo cần được làm 2 bản có ký đóng dấu của doanh nghiệp. Sau khi nộp xong giữ lại 1 bản có xác nhận của cơ quan thuế.
+ Hóa đơn mẫu (trường hợp thông báo lần đầu và các lần tiếp theo có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành).
Hợp đồng in (photo)
+ Biên bản thanh lý hợp đồng
 
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
- Nơi gửi: Cục Thuế.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+   Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.
+   Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
+   Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.
+ Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính.
 
in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm đơn giá, số lượng
Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT
Cách xử lý khi làm mất cháy hỏng hóa đơn
Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT
Cách Lập Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
Cách Ghi Phiếu Xuất Kho (Mẫu số 02 – VT)
Cách Ghi Phiếu Nhập Kho ( Mẫu 01-VT)
Những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 1/7/2013
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo