Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 4
Tổng truy cập:     2148714
Tải phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất - 3.1.7

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay là phần mềm HTKK 3.1.7

 

Bạn có thể tải phần mềm HTKK 3.1.6 về tại đây: Tải về tại đây

 
Sau khi tải về máy rồi các bạn có thể xem thêm phần : Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai

 

Tổng Cục Thuế vừa ra thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7 (phần mềm HTKK 3.1.7), và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế từ ngày 01/7/2013 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn.
phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất 3.1.6

Các mục nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7

 

1. Hỗ trợ khai thuế GTGT theo quý

- Nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7, iHTKK 2.2.11 hỗ trợ kê khai các tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT theo mẫu của Thông tư số 28/2011/TT-BTC với kỳ tính thuế theo quý.

2. Hỗ trợ khai thuế TNCN

- Từ 1/7/2013 các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế thực hiện khai thuế theo quý. Vì vậy, nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN trên ứng dụng HTKK theo mẫu của Thông tư số 28/2011/TT-BTC nhưng cho phép kê khai theo kỳ tính thuế quý (không còn tờ khai 07/KK-TNCN theo kỳ tính thuế tháng kể từ 01/7/2013)

- Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc trên chức năng kê khai tờ khai 07/KK-TNCN, 08/KK-TNCN theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, trong đó:

     + Mức giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng.

     + Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

3. Hỗ trợ khai thuế GTGT, TNDN đáp ứng yêu cầu thay đổi thuế suất thuế TNDN theo 3 mức (10%, 20% và 25%) và giảm 50% thuế suất GTGT cho các hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội

- Đối với tờ khai 01/GTGT: Tại bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT kèm theo tờ khai 01/GTGT, ứng dụng hỗ trợ tính thuế GTGT từ doanh thu số bán chưa có thuế và cho phép sửa lại trong trường hợp NNT kê khai được giảm 50% thuế suất thuế GTGT cho hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội.

- Đối với tờ khai 01A/TNDN, 01B/TNDN, 03/TNDN: Tại chỉ tiêu Thuế suất (chỉ tiêu [30] trên 01A/TNDN, chỉ tiêu [25] trên 01B/TNDN), ứng dụng hỗ trợ hiển thị mặc định là 25% và cho phép sửa theo các mức thuế suất khác nhau có thể là 10%, 20% hoặc 25% (năm 2013) và 22% (từ năm 2014). Tại chỉ tiêu Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất phổ thông (C7) trên tờ khai 03/TNDN, ứng dụng hỗ trợ tính bằng thu nhập tính thuế sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ nhân với thuế suất 25%, sau đó cho phép sửa giá trị theo các mức thuế suất khác nhau, nếu NNT được hưởng mức thuế suất khác.

4. Hỗ trợ xác định tiền chậm nộp tiền thuế (trước đây gọi là tiền phạt nộp chậm tiền Thuế)

Cập nhật cách xác định tiền phạt chậm nộp tiền thuế trên chức năng kê khai tờ khai bổ sung đối với các loại tờ khai thuế trên ứng dụng HTKK, iHTKK theo nguyên tắc:

+ 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ 90

+ 0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ 91 trở đi.

5. Hỗ trợ lập thông báo phát hành theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

- Nâng cấp chức năng nhập Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu TB01/AC) trên ứng dụng HTKK, iHTKK theo mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC và đáp ứng quy định ngày thông báo phát hành hoá đơn phải trước ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn ít nhất 5 ngày.

- Bổ sung thêm chức năng nhập Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu TB04/AC) ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC trong ứng dụng HTKK, iHTKK.

 
Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ liên tục cập nhật phần mềm HTKK mới nhất lên website: hocketoanthue.edu.vn này. các bạn có thẻ vào đây để thể tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất
in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng
Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT
Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT
Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK thuế mới nhất
Kê khai thuế GTGT hàng bán bị trả lại
Mất hóa đơn GTGT kê khai thuế như thế nào?
Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo : Mr Ba
0974.103.542
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0166.2979.956
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Chương trình khuyến mãi học phí tháng 9 năm 2014
Chương trình khuyến mãi học phí tháng 9 năm 2014