Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 89
Tổng truy cập:     3659906
Quy định mới về Tài sản cố định

Thông tư số 45/2013/TT-BTC được Bộ tài chính ban hàng Ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013 thay thế cho Thông tư số 203/2009/TT-BTC quy định về một số điểm mới về tài sản cố định sau:quy định mới nhất về tài sản cố định năm 2013

 

1. Tài sản phải có giá trị từ 30 triệu mới được gọi là Tài sản cố định.

Nguyên giá tài sản cố định phải được xác định một cách tin cậy có giá trị từ 30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng)  trở lên. Thay thế cho quy định trước đây là từ 10 triệu đồng (Mười triệu động) trở lên tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC

 

2. Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất thuê.

Tài sản cố định vô hình “ Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực  của Luật đất đai năm 2003 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” thay thế cho nội dung quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC về trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không được ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

 

3. Bổ xung một số khoản không được xem là tài sản cố định vô hình.

Một số khoản không được xem là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình.

 

4.Về phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cố phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước.

Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần có giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị Doanh nghiệp, khi xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp tài sản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định thì phải thực hiện phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012.

 

Trên đây là một số điểm mới quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013 thay thế cho Thông tư số 203/2009/TT-BTC quy định về một số điểm mới về nhận diện tài sản cố định Công ty kế toán Thiên Ưng xin được thông báo để  các bạn kế toán biết để thực hiện đúng theo quy định.

 

Xem thêm: Cách hạch toán tài sản cố định

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cập nhật hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.8
Phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất
Cập nhật phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất ngày 18/8/2015
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN
Quy định mới về thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP từ tháng 8 2015
Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất
Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào bán ra của tờ khai thuế GTGT
Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo