Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 35
Tổng truy cập:     3659823
Mô tả công việc của kế toán nhân viên kế toán Thuế

 

Công việc của một nhân viên kế toán thuế phải làm trong Doanh nghiệp không quá phức tạp vì gần như mọi việc kế toán thuế đều làm theo quy định của Luật thuế. Vì vậy các bạn muốn làm tốt được công việc của một người kế toán thuế thì trước hết phải am hiểu luật thuế hiện hành, và rất cần sự khéo léo để vận dụng các thông tư nghị định một cách linh hoạt.

Xem thêm: Lớp học thực hành kế toán thuế

 

- Hàng ngày: Tập hợp hết các chứng từ gốc, theo dõi sổ sách, nếu công ty mới thành lập thì nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo bậc thuế môn bài. Thuế môn bài là công việc của đầu năm .

- Cuối tháng: Làm báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà công ty áp dụng (thuế GTGT, TNCN nếu có) , nghĩa vụ tiền nộp thuế GTGT cho hàng tháng nếu công ty có số thuế phát sinh nghĩa là đầu ra - đầu vào.

- Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý cho thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hoá đơn

- Cuối năm: Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế TNDN quý 4, báo cáo quyết toán thuế TNCN

Xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

mô tả công việc của nhân viên kế toán thuế

 

Trách nhiệm của kế toán thuế


- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Công ty , phân loại theo thuế suất .
- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Công ty .
- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán .
- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh .
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất  (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện  loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo  thuế của cơ sở  ,toàn Công ty .
- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .
- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả ,nhận  hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
- Cập nhật  kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty  để cơ sở biết thực hiện.
- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập  doanh nghiệp ,nộp ngân sách
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
- Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
- Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.


Quyền hạn của kế toán thuế


-          Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc thanh huỷ theo qui định của Luật thuế hiện hành .
-          Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán
-          Hướng dẫn KTCS thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng qui định .
-          Các công việc khác có liên quan đến thuế .


   Tiêu chuẩn yêu cầu :  
- Mã số : CV
- Trình độ Đại học kinh tế .
- Am hiểu  Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Xem thêm: Kinh nghiệm làm kế toán thuế 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Những lý do sinh viên kế toán mới ra trường thất nghiệp
Mô tả những yêu cầu cơ bản đối với Kế Toán cần phải làm
Mô tả vai trò của Kế Toán
Mô tả những nhiệm vụ cơ bản của một người kế toán
Mô tả công việc cơ bản hàng ngày của kế toán viên
Mô tả công việc của nhân viên kế toán dự án
Mô tả công việc của nhân viên kế toán công nợ
Mô tả công việc của nhân viên kế toán kho
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo