Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 13
Tổng truy cập:     2388377
LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014

 

Nộp chậm các loại Báo cáo thuế kế toán nhất định xử phạt dù là cảnh cáo hay phải nộp tiền phạt đều là những điều kế toán không muốn. Công ty kế toán Thiên Ưng đã lên lịch nộp các loại báo cáo Thuế rồi đây không lo nộp chậm hay vi phạm luật Thuế nữa nhé.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ

Năm 2014 và 2015

 

Tháng Thời hạn nộp

Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

8 20/8/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T7/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)
9 20/9/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T8/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)
10 20/10/2014

 

 

30/10/2014

 

 

■ Tờ khai Thuế TNCN T9/2014  (nếu có)

 

 

 


■ Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2014


■ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014 (nếu có)


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

■ Tờ khai Thuế GTGT T9/2014


 

 


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

11 20/11/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2014(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T10/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2014(nếu có)
12 20/12/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2014(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T11/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2014(nếu có)
1

20/1/2015


 

 

 

30/01/2015

 

 

 

 

 

■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2014(nếu có)

 

 

 

 


 

■ Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014
 


■ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014(nếu có)

 


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp thuế môn bài năm 2015

■ Tờ khai Thuế GTGT T12 /2014
■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2014(nếu có)

 

 

 

 

 


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp thuế môn bài năm 2015

 

2 20/2/2015

■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế GTGT T1/2015


■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)
3

20/3/2015


 

 

30/3/2015

 

 

■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)


Quyết toán Thuế TNDN năm 2014


Quyết toán Thuế TNCN năm 2014


Báo Cáo Tài Chính năm 2014

■ Tờ khai Thuế GTGT T2/2015

■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)


Quyết toán Thuế TNDN năm 2014


Quyết toán Thuế TNCN năm 2014


Báo Cáo Tài Chính năm 2014

 

4

 

20/4/2015


 

 

 

 

30/4/2015

 

 

 

 

■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2015 (nếu có)

 

 

 


 

■ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2015


■ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2015 (nếu có)

 


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015


■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

■ Tờ khai Thuế GTGT T3/2015


■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2015 (nếu có)


 

 

 

 

 


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015


■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

5 20/5/2015 ■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T4/2015
■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)
6 20/6/2015 ■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T5/2015
■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)
7

20/7/2014


 

 

 

30/7/2014

 

■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)

 


■ Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2015


■ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2015 (nếu có)


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015


■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

■ Tờ khai Thuế GTGT T6/2015
■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)

 

 

 


■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015

■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

- Doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Công ty kế toán Thiên Ưng

          Chuyên dạy học thực hành kế toán thuế thực tế

Ms Hường 0973.279.538 - 0466.846.132

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thực tế
Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm
Doanh nghiệp mới thành lập phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế
Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ
Kinh nghiệm sắp xếp - lưu trữ hóa đơn chứng từ kế toán
Cách xử lý các trường hợp Ghi Sai Hóa Đơn GTGT
Làm thế nào để đóng thuế ít nhất?
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0968.56.6263
P.Đào Tạo:Ms Hiền
0962.25.23.26
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI - GIẢM 50%
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI - GIẢM 50%