Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 3
Tổng truy cập:     3327866
Phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất
Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.4
Chi tiết
Cập nhật phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất ngày 18/8/2015
Cập nhật phần mềm HTKK 3.3.3 mới nhất ngày 18/8/2015
Chi tiết
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015
Chi tiết
Mẫu 02/CK-TNCN thay thế cam kết 23 từ ngày 30/7/2015
Mẫu 02/CK-TNCN thay thế cam kết 23 kể từ sau ngày 30/7/2015
Chi tiết
Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn
Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
Chi tiết
Quy định mới về thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP từ tháng 8 2015
Quy định mới về thuế THU NHẬP DOANH NGHIỆP có hiệu lực từ 1/8/2015
Chi tiết
Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn theo TT 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Thông báo kết quả HỦY HÓA ĐƠN
Thông báo kết quả HỦY HÓA ĐƠN theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng dành cho DN chuyển QUẬN
Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng dành cho DN chuyển QUẬN theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Báo cáo MẤT CHẢY HỎNG hóa đơn mới nhất
Mẫu Báo cáo MẤT CHẢY HỎNG hóa đơn mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in ban hành theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Mẫu hóa đơn bán hàng do Cục thuế phát hành
Mẫu hóa đơn bán hàng do Cục thuế phát hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Mẫu hóa đơn GTGT do Cục thuế phát hành
Mẫu hóa đơn Giá Trị Gia Tăng do Cục thuế phát hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Chi tiết
Bảng giá Chữ ký số - nộp thuế qua mạng VINA, VIETTEL, VNPT, CKCA, FPT và NACENCOM
Bảng giá Chữ ký số - nộp thuế qua mạng VINA, VIETTEL, VNPT, CKCA, FPT và NACENCOM
Chi tiết
Phần mềm HTKK 3.3.2 mới nhất
Phần mềm HTKK 3.3.2 phiên bản mới nhất ra ngày 15/7/2015
Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
P.Đào Tạo: Ms Hiền
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo