Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 38
Tổng truy cập:     3659806
Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT

Cách  làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK 

 

Xem thêm:  mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT 

 

 

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Mẫu này dùng làm phụ lục cho cả tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT.

Đối với tờ khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 3 Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế.

+ Đối với tờ khai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT  ứng dụng không cho hiển thị 3 dòng đầu

+ Nhập chi tiết các chỉ tiêu từ cột 2 đến cột 9, cho phép null các cột : MST, mặt hàng, ghi chú.

+ MST người bán : nhập kiểu số, kiểm tra cấu trúc (theo qui tắc  đánh MST của tổng cục thuế). Trường hợp mã số thuế có 11 số (xxxxxxxxxx-x) hoặc  14 số (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì chỉ nhập 10 hoặc 13 số, bỏ số cuối cùng không nhập; cho phép để trống.

+  Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra  đúng theo  định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế

+  Cột (8) cho phép nhập số âm

+  Cột (10)  ứng dụng hỗ trợ tự tính bằng cột (8) * cột (9), có thể sửa, cho phép nhập số âm

+ Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [23] trên tờ khai

+ Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh với chỉ tiêu [24] trên tờ khai

Bấm F5  để thêm dòng ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).

Bấm F6  để xoá dòng tại vị trí con trỏ ( thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng
Hướng dẫn làm Tờ khai Thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT
Hướng dẫn làm Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra phụ lục 01-1/GTGT
Tải phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất
Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK thuế mới nhất
Kê khai thuế GTGT hàng bán bị trả lại
Mất hóa đơn GTGT kê khai thuế như thế nào?
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo