Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 74
Tổng truy cập:     3659891
Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện trên.

 

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây: ( trừ thu nhập được miễn thuế)

+ Thu nhập từ kinh doanhhướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Thu nhập từ đầu tư vốn.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

+ Thu nhập từ trúng thưởng.

+ Thu nhập từ bản quyền.

+ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

+  Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

+ Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

 

- Công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần

 

Quy định chung về kê khai thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công.

1- Nguyên tắc kê khai:

Tổ chức cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN thực hiện khấu trừ thuế có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng thang hoặc quý.

2- Cách xác định kê khai theo tháng, quý như sau:

Cách xác định khai thuế theo tháng hoặc quý được áp dụng thống nhất cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:
- Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước 1/7/2013: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước 01/7/2013 đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng cho cả năm 2013 thì từ tháng 7/2013 điều chỉnh lại theo thực tế phát sinh.
Ví dụ cụ thể như sau:
+ Trường hợp Công ty A từ tháng 7/2013 nếu được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì trong 6 tháng cuối năm Công ty A thực hiện khai thuế TNCN theo quý, kể cả trường hợp đã xác định hình thức khai thuế TNCN theo tháng từ đầu năm 2013, kể cả trong 6 tháng cuối năm 2013 có phát sinh khấu trừ thuế TNCN của một loại tờ khai bất kỳ trên 50 triệu đồng.
+ Trường hợp Công ty A từ tháng 7/2013 được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, đồng thời trước 1/7/2013 đã xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng. Tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng thì Công ty A tiếp tục khai thuế TNCN theo tháng cho 6 tháng cuối năm 2013.
- Trường hợp cũng Công ty A nêu trên nhưng tháng 7/2013 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN và Tờ khai 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A điều chỉnh lại hình thức khai thuế theo quý để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013.
-  Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thành lập và hoạt động từ 01/7/2013: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thành lập và hoạt động từ 01/7/2013 thực hiện xác định hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý theo nguyên tắc tại điểm 1 nêu trên để áp dụng cho 6 tháng cuối năm 2013.

3-  Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

1) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm có:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 05/KK-TNCN )

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theo mẫu số 05B/BK-TNCN ).

2) Trường hợp khi quyết toán thuế có phát sinh đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định .

3) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 06/KK-TNCN );

- Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đó khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (theo mẫu số 06/BK-TNCN ).

 

Trên đây là Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân do Công ty kế toán Thiên Ưng soạn thảo. Nếu bạn muốn được trực tiếp các kế toán Trưởng hướng dẫn những kỹ năng chuyên sâu hơn nữa không chỉ về Thuế TNCN mà còn các loại thuế khác như thuế GTGT, thuế TNDN, phương pháp tối ưu hóa số thuế phải nộp cho doanh nghiệp... thì có thêm tham gia một khóa học kế toán thuế chuyên sâu ngắn hạn.

 

Mọi thông tin về khóa học mới bạn tham khảo tại đây:

LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2015
Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2015
Biểu thuế lũy tiến từng phần mới nhất năm 2014
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN trên mẫu 02/KK- TNCN
Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng
Thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà
Mức giảm trừ gia cảnh năm 2014 khi tính thuế TNCN
Thế nào là cá nhân không cư trú
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo