Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 81
Tổng truy cập:     3659869
Hướng dẫn cách kê khai thuế Môn Bài 2013

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Xem thêm: Lớp học thực hành kế toán thuế

1. Biểu thuế môn bài và mẫu hồ sơ kê khai.

- Biểu thuế môn bài được áp dụng biểu thuế sau:

a. Áp dụng đối  với các tổ chức

BẬC

 THUẾ MÔN  BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM
- Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
- Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
- Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
- Bậc 4 Dưới  2 tỷ 1.000.000

 

        b. Áp dụng đối với hộ kinh doanh

Hộ gia đình trả thuế môn bài căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng như sau:

Thu nhập hàng tháng (đồng)

Thuế môn bài hàng năm (đồng)

Trên 1.500.000

1.000.000

Từ 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

Từ 750.000 đến 1.000.000

500.000

Từ 500.000 đến 750.000

300.000

Từ 300.000 đến 500.000

100.000

Dưới 300.000

50.000

 

- Mẫu hồ sơ kê khai thuế Môn Bài:

-   Doanh nghiệp làm tờ khai theo mẫu 01/MBAI ( TT 156/2013 áp dụng từ năm 2013)

-   Và nộp tiền theo mẫu số: C1-02/NS (Theo TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013)

 

Chú ý:

+ Nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm thì nộp cả năm

còn nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp 1/2 năm.

---> Từ năm 2011 theo TT28 quy định:

+ Doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài chỉ nộp tiền thuế.

+ Còn các Doanh nghiệp mới thành lập và có thay đổi vốn điều lệ thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài.

 

2.  Thời hạn nộp thuế Môn Bài


- Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch.
- Cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.
- Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.
- Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.


3. Nơi nộp thuế Môn bài

- Kho bạc Nhà nước hoặc

- Cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các đơn vị trực thuộc đóng trên cùng địa phương cấp tỉnh.
- Các đơn vị trực thuộc, đóng trên địa phương cấp tỉnh khác với đơn vị chính thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi đơn vị trực thuộc đóng trụ sở.
- Cơ sở kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác … nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi mình cư trú hoặc nơi mình được cấp ĐKKD.

4. Thủ tục nộp thuế Môn bài

- Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

 

Xem thêm: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn bài Mẫu tờ khai số 01/MBAI
Cách ghi giấy nộp tiền vào NSNN
Nơi nộp Tiền và Tờ Khai Thuế MÔN BÀI
Cho thuê nhà phải đóng thuế môn bài không? đóng bao nhiêu?
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế Môn bài
Cách hạch toán thuế Môn Bài
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo