Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 55
Tổng truy cập:     3659843
Cách Ghi Phiếu Chi (Mẫu 02 – TT)

 

Hướng dẫn cách ghi Phiếu chi ( Mẫu 02 – TT)hướng dẫn cách ghi phiếu chi

+ Mục đích: Nhằm xác định csc khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Xem thêm : MẪU PHIẾU CHI

+ Phương pháp ghi phiếu chi:

-         Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

-         Phiếu chi phỉa đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi, số Phiếu chi phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phỉa ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

-         Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

-         Dòng “ Lý do chi” Ghi rõ nội dung chi tiền.

-         Dòng “ Số tiền " Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ hay USD..

-         Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chi sau khi có đầy đủ chữ ký ( ký theo từng liên ) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuát quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ , tên vào Phiếu chi.

            Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu

            Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chừng từ gốc để vào sổ kế toán.

            Liên 3: Giao cho người nhận tiền.

Chú ý khi ghi phiếu chi:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm đơn giá, số lượng
Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT
Cách xử lý khi làm mất cháy hỏng hóa đơn
Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT
Cách Lập Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng
Cách Ghi Phiếu Xuất Kho (Mẫu số 02 – VT)
Cách Ghi Phiếu Nhập Kho ( Mẫu 01-VT)
Những thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 1/7/2013
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo