Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 72
Tổng truy cập:     3659889
Đề tài: " báo cáo thực tập chuyên đề công tác về tiền lương và các khoản trích theo lương của “ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật"

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN

LI M ĐẦU

 

      Tiền lương là một phạm trù kinh tế - xã hội phức tạp, bởi lẽ nó phản ánh nhiều quan hệ kinh tế, xã hội khác nhau. trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một trong những chi phí cấu thành nên chi phí sản xuất kinh doanh. Vì thế tiền lương luôn được tính toán và quản lý chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả. Khả năng sử dụng tiền lương như một đòn bấy nhằm kích thích người lao động làm việc hăng hái, khuyến khích họ nâng cao trình độ tay nghề để tăng năng suất lao động( NSLĐ)  phụ thuộc vào năng lực quản lý của mỗi chủ doanh nghiệp thông qua việc thỏa mãn nhu cầu về vật chất cho người lao động. Đối với người lao động tiền lương là một trong những nguồn thu nhập từ quá trình lao động của họ. Người lao động luôn mong muốn có mức lương cao, mong muốn đó là động lực để họ nâng cao năng lực, trình độ, nhằm tăng năng suất lao động

    Vì vậy công tác tổ chức tiền lương là một trọng yếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp vì tiền lương liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. Không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương là yêu cầu luôn được đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đó muốn đứng vững và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

    1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

  Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay vấn đề tiền lương là một mối quan tâm hàng đầu của mỗi người lao động nói chung. Tiền lương là một trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái, kích thích người lao động làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả góp phần tăng hiệu quả kinh doanh cùa doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Do vai trò, tác dụng to lớn của việc áp dụng hợp lý các hình thức trả lương , nên việc đánh giá nghiên cứu các hình thức trả lương là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sự phấn khích làm việc tăng hiệu quả và phát huy khả năng tiềm ẩn giúp họ phát huy năng lực làm việc của mình cùng phát triển với doanh nghiệp.

    Lao động là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh và là yếu tố mang tính quyết định nhất: Chi phí lao động là một trong những yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, sử dụng hợp lý lao động cũng là tiết kiệm chi phí về lao động sống do đó có thể hạ thấp giá thành mà vấn tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và là điều kiện cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động

    Tiền lương là phần cung cấp của xã hội trả cho người lao động bằng tiền để bù đắp cho sức lao động đã hao phí, cho người lao động có điều kiện để sinh hoạt , tái sản xuất và  phát triển mọi mặt đời sống xã hội

  Như vậy tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương là căn cứ giúp cho doanh nghiệp có biện pháp xử lý thông tin kiểm tra chính xác, kịp thời, phục vụ cho vấn đề kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

 Với nhận thức sau khi học trên trường lớp, nhà trường có cho cơ hội khảo sát và tìm hiểu thực tế và qua thời gian tìm hiểu tại “ Công ty Cổ Phần Thiết bị y tế Việt nhật “ giúp em thấy được tầm quan trọng về nội dung và phương pháp hạch toán lao động tiền lương nói chung và những ý kiến đóng góp để cùng thảo luận để tìm ra phương pháp mới về công tác tổ chức hạch toán kế toán “ Tiền lương và các khoản trích theo lương “ để công ty làm tốt công việc hạch toán kế toán .

2. Đối tượng, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu:

   Đối tượng nghiên cứu:

 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại “ Công ty Cổ phần Thiết Bị y tế Việt Nhật”

Mục tiêu nghiên cứu:  

   Nghiên cứu quá trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương từ đó phân tích ảnh hưởng của các yếu tố “ Tiền lương và các khoản trích theo lương” đến quá trình sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty.

    Nghiên cứu ảnh hưởng tác động đến việc tăng lương và giảm lương của Công ty, những biến động về lương để từ đó đề ra những biện pháp ổn định về lương trong doanh nghiệp.

  Phạm vi nghiên cứu:

  Do điều kiện và thời gian có hạn nên em chỉ tập trung nghiên cứu công tác về tiền lương và các khoản trích theo lương của “ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

 Phương pháp nghiên cứu:

  • Phương pháp điều tra
  • Phương pháp phân tích
  • Phương pháp thu thập thông tin
  • Phương pháp thống kê
  • Phương pháp chứng từ kế toán
  • Phương pháp tài khoản kế toán
  • Phương pháp so sánh

4. Nội dung nghiên cứu:

   Nội dung nghiên cứu ngoài lời nói đầu và phần kết luận chuyên đề chỉ đề cập đến 3 vấn đề sau:

      Chương I: Cơ sở lý luận của kế toán tiền lương và  các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thiết Bị y tế Việt Nhật

      Chương II : Thực trạng của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật

     Chương III : Kiến nghị và giải pháp

 

Để lấy thông tin chi tiết về Đề tài: " báo cáo thực tập chuyên đề công tác về tiền lương và các khoản trích theo lương của “ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật"

 

Xin vui lòng liên hệ : 0989 233 284

                                   Hoặc thông tin vào emai: Hoangtrungthat@gmail.com

 ( MIỄN PHÍ 100%  )

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng"
Đề tài : "Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2"
Đề tài :"Kế toán tổng hợp hàng tồn kho tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Hòa"
Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh " Tại công ty TNHH Hà Thịnh"
Đề tài:"Kế toán Nguyên vật liệu, tại tại Xí nghiệp 1 – Cty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí số 1 Nghệ An"
Đề tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình”
Đề tài:"Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí Nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh Tổng hợp công ty 128"
Đề tài:“Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa.”
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo