Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 85
Tổng truy cập:     3659902
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN )

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN

 phải nộp

 

=

Thu nhập

tính thuế

x

Thuế suất

thuế TNDN 

 

Trong đó :

1. Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

Thu nhập

tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

-

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

 

Thu nhập

chịu thuế

=

Doanh

thu

-

Chi phí

được trừ

+

Các khoản

thu nhập khác

 

2. Thuế suất thuế TNDN  : hiện nay đang là 25%

( đang xem xét giảm xuống 23% trong năm 2013 này )

Giải thích thể các tiêu thức:

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

a) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

     b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm  cả thuế giá trị gia tăng.

4, Các khoản thu nhập khác : Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách xác định Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2014 mới nhất hiện hành
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
Điều kiện hưởng thuế suất 0% của Doanh nghiệp
Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN
Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 1B/TNDN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo