Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 33
Tổng truy cập:     3659801
Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đã xin hoàn thuế

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế GTGT còn được khấu trừ đã được người nộp thuế dừng khấu trừ, đã lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT và cơ quan thuế đã có quyết định hoàn thuế GTGT, thì người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp số tiền thuế đã được hoàn đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp (thời hạn tính phạt chậm nộp được tính từ ngày cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế đến ngày doanh nghiệp nộp lại số tiền thuế đã hoàn) theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.

Ví dụ 1:
Công ty kế toán Thiên Ưng trên tờ khai tháng 3/2011 có đề nghị dừng khấu trừ số thuế GTGT lũy kế âm 3 tháng liên tục (từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011) là 500 triệu để lập hồ sơ hoàn thuế GTGT và được cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế GTGT là 500 triệu. Tháng 8/2011 Công ty F lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu thì Công ty F phải nộp lại số tiền thuế đã hoàn 200 triệu đồng và tính phạt nộp chậm tiền thuế theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế.


Hồ sơ Công ty kế toán Thiên Ưng nộp cho cơ quan thuế:
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
- Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Ví dụ 2:

Cty Kế Toán Thiên Ưng

MST: 0104247876

-         Tờ khai T3/2012 Cty có số thuế được khấu trừ chỉ tiêu [43] trên tờ khai là: 300tr.

Cty đã xin hoàn số thuế được khấu trừ T3/2012: 300tr và ngày 15/5/2012 cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế với số tiền 300tr.

Ngày 15/08/2012 Cty phát hiện khai thiếu 1 hóa đơn đầu ra tháng 03/2012.

-         Số tiền hàng: 500tr

-         Số tiền thuế: 50tr

Cách làm:

Hồ sơ nộp cơ quan thuế gồm:

+ Tờ khai bổ sung in làm 3 bộ mang nộp cơ quan thuế ( Tờ khai điều chỉnh + giải trình bổ sung, điều chỉnh)

+ Phô tô hóa đơn kê thiếu.

+ Nộp số tiền phạt chậm nộp tính từ ngày cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế (tính từ ngày 15/05/2012 đến 15/08/2012) =50tr X 92 ngày X 0.05%=2 300 000đ

 

Công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng

Cung cấp tài liệu: Tự học kế toán thuế

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)
Cách lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK
Giá Tính thuế là gì? Cách tính giá tính thuế hiệu quả và tôt nhất hiện nay
Cách khai thuế bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn
Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp)
Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số tiền thuế phải nộp
Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp
Kê khai sai không làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Đào Tạo
0962.25.23.26
Phòng Dịch vụ Kế Toán
0968.56.6263
HOTLINE
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
hướng dẫn làm kế toán trên Excel
 
Thông tin quảng cáo