Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 42
Tổng truy cập:     3659830
Mẫu cam kết thu nhập cá nhân không quá 108 triệu

Mẫu cam kết thu nhập cá nhân dưới 108 triệu / năm để xác nhận thu nhập không phải khấu trừ thuế TNCN : Mẫu số: 23/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          BẢN CAM KẾT

 

Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)………………………………………..

 

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….………………………...………………………………………

2. Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

3. Số CMND/hộ chiếu :........................................ Ngày cấp: ........................... Nơi cấp: ............................

4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...…………….…………………………………………………………………...

6. Nơi làm việc chính (nếu có): ……...…………….…………………………………...…………………………

Hiện tôi đang thực hiện ………………(công việc)………… tại ……………………… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) ……………………………………………………………………

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm 20…… của tôi không vượt quá ………(*) …………..  triệu đồng (ghi bằng chữ….............................................…………………………….……).

Tôi đề nghị ……………………..… (tổ chức, cá nhân trả thu nhập) …………..…………………… tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

                                                                  …………., ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


 

 

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau:

- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 triệu đồng.

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:

Số tiền khai

=

48.000.000 đồng

+

19.200.000 đồng

x

Tổng số người

phụ thuộc

 

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì

Số tiền khai

=

48.000.000  đồng

+

19.200.000  đồng

x

2

=

86.400.000 đồng

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý - Mẫu số 01B/TNDN
Mẫu tờ khai thuế TNDN - Mẫu số 01A/TNDN
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân Mẫu số: 02/KK-TNCN
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT) mới nhất
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
Mẫu tờ khai thuế Môn bài Mẫu số: 01/MBAI
Mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT
Mẫu BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
 
Thông tin quảng cáo