Loading...
[X] Đóng lại

Quảng cáo
tự học phần mềm Misa
Nhận giải Thương Hiệu Tin Dùng
Đang trực tuyến: 44
Tổng truy cập:     3659812
Mẫu cam kết thu nhập cá nhân không quá 108 triệu
Mẫu cam kết xác nhận thu nhập không quá 108 triệu mới nhất khi cam kết thu nhập cá nhân dưới mức phải khấu trừ
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý - Mẫu số 01B/TNDN
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính quý - Mẫu số 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thuế TNDN - Mẫu số 01A/TNDN
Mẫu tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý - Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân Mẫu số: 02/KK-TNCN
Mẫu tờ khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân Mẫu số: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT) mới nhất
Đây là mẫu biên bản thu hồi hóa hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất hiện nay để kế toán tham khảo dùng cho trường hợp cần thu hồi hóa đơn GTGT
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước .Mẫu số: C1-02/NS Theo TT số 85/TT-BTC ngày 17/06/2011 của BTC
Mẫu tờ khai thuế Môn bài Mẫu số: 01/MBAI
Mẫu tờ khai thuế Môn bài Mẫu số: 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
Mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT
Mẫu Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào phụ lục 01-2/GTGT
Mẫu BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
Mẫu BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
 
Thông tin quảng cáo